Pandemie koronaviru stála FN Plzeň 40 milionů, hrozila půl miliardová ztráta

Zdroj: FN Plzeň Lochotín

Výdaje Fakultní nemocnice Plzeň za pandemii koronaviru dosáhly zhruba 40 milionů korun. Pokud by nezačala platit kompenzační vyhláška, nemocnice by dosáhla za období od března do dubna ztráty 500 milionů korun. V pandemickém období fakultní nemocnice pracovala v odlišném režimu.

„Ve chvíli, kdy nebylo patrné, zda budou kompenzace ztrát jednotlivých nemocnic, naši ekonomové spočítali ztráty FN Plzeň za období březen-červen 2020 cca 500 milionů,“ uved ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Skutečný dopad pandemie na ekonomiku nemocnice je ale o řád nižší.

 „Je to zhruba 40 milionů korun. Nemocnice z důvodu utlumeného provozu nevykázala určité přímo hrazené výkony a díky této skutečnosti vykazuje ztrátu v řádu cca 20 milionů korun. Další přímou ztrátou jsou platby cizinců a samoplátců, nižší zisky nemocniční lékárny o 2 miliony korun a o 800 tisíc jsou vykázány nižší výnosy za parkování,“ upřesnil ekonomický náměstek Viktor Wendler.

Podle informací nemocnice tvoří další výdaje vyšší objem úklidových prací a vnitřní sanitní přeprava pacientů. Tyto náklady měly vzrůst o 1,5 milionu korun. Do nákladů se promítly také vysoké ceny ochranných pomůcek a jejich vyšší spotřeba, ty zapříčinily další výdaje ve výši 10 milionů korun.

Nemocnice také investovala více než 6 milionu korun do přístrojového vybavení, potřebného pro pacienty, jednalo se o ventilátory a ultramobilní sonografy.

Další velký výdaj, který ale není vnímán jako covidový, vysvětluje ředitel Václav Šimánek:

„Největší výdajovou položkou prvního pololetí byly covidové odměny. 73 milionů korun bylo vyplaceno ve dvou vlnách s nejlepším vědomím spravedlivého rozdělení. Naši zaměstnanci odvedli obrovský kus práce a odměny si rozhodně zasloužili,“ dodal Šimánek s tím, že se jedná o částku včetně odvodů zaměstnavatele.