Personální nedostatky vedou k ukončení provozu dětské pohotovostní služby v Nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem

pixabay.com

Dětská pohotovost v Dvoře Králové nad Labem bude ukončena. Od března bude tuto službu poskytovat krajská nemocnice v Trutnově, kde je pohotovostní služba přímo provázána s dětským oddělením. Informaci o tom zveřejnila Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem na svých webových stránkách. Dle zástupců nemocnice v Dvoře Králové a hejtmanství je za ukončením provozu dětské pohotovosti nedostatek personálu spojený s nedostatkem pediatrů.

Péči v rámci dětské pohotovosti zajišťuje Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem prostřednictvím externích lékařů na vlastní poliklinice mimo nemocniční areál. Mluvčí kraje Lechmann zdůraznil, že nedostatek pediatrů, schopných zajišťovat tuto službu, je hlavním důvodem ukončení provozu dětské pohotovosti ve Dvoře od března. Dodal, že spolupráce s externími dětskými lékaři nebyla dohodnuta, což je problém, který je rozšířený po celé republice kvůli věkové struktuře lékařů v této oblasti.

Nízká vytíženost

Podle něj se dětská pohotovost ve Dvoře Králové vyznačovala nízkou vytížeností a absencí plnohodnotného dětského oddělení pro případ, že by byla potřeba dále pokračovat v péči. V případě vážnějších případů byl vždy nutný převoz pacientů do jiných nemocnic v Trutnově, Náchodě nebo Hradci Králové.

V Oblastní nemocnici Trutnov je dětská pohotovost v provozu v sobotu, neděli a svátky od 8:00 do 20:00 a informace jsou k dispozici na webových stránkách nemocnice. Mimo tyto provozní hodiny je nutné kontaktovat akutní ambulance dětského oddělení nemocnice v Trutnově na telefonním čísle +420 499 866 288.

Od příštího roku bude zodpovědnost za zajištění pohotovostních služeb přecházet z krajů na zdravotní pojišťovny, které pravděpodobně budou pohotovostní služby propojeny s urgentními příjmy. To znamená, že nemocnice ve Dvoře Králové neprovozuje řádnou pohotovost, protože není zařazena do sítě nemocnic s urgentním příjmem.

Lechmann také podotkl, že lékařští specialisté podporují postup, který zajišťuje komplexní péči pro dětské pacienty pouze tam, kde jsou k dispozici urgentní příjem a dětské oddělení. Péče o dětské pacienty v Královéhradeckém kraji, kteří vyžadují ošetření v rámci dětských pohotovostních služeb, bude poskytována v nemocnicích v Náchodě, Trutnově, Jičíně a Rychnově nad Kněžnou, a také na dětských pohotovostech ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje zastřešuje krajské nemocnice v regionu, které zahrnují nemocnice v Náchodě, Jičíně, Trutnově, Dvoře Králové nad Labem a Rychnově nad Kněžnou, společně s nemocnicemi v Novém Bydžově a Broumově.