Personální trampoty ministra Vojtěcha, nejen v Ostravské fakultní nemocnici

Zábavné prezentace jdou ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi o poznání lépe než personální politika v jeho organizacích

Dosavadní ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Evžen Machytka v závěru minulého týdne rezignoval. Ve funkci vydržel 261 dní, za tu dobu ukončil působení 5 přednostů klinik a vyhrotil vztahy nemocnice s lékařskou fakultou. Kritika vedení nemocnice vyvrcholila po odvolání přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky Ondřeje Šimetky. Za jeho dosazení do funkce je odpovědný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. V ministrově personální politice se nejedná o zdaleka první přehmat. Další příklady jsou Nemocnice Na Bulovce, otazník visí nad Státním zdravotním ústavem.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch jmenoval Evžena Machytku ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava 25. dubna 2018. „Považuji za důležité, aby ve vedení tohoto špičkového pracoviště byl člověk, který má mezinárodní zkušenost a jazykové schopnosti na takové úrovni, aby mohl nemocnici rozvíjet. Proto jsem po důkladném zvážení všech aspektů a na základě stanoviska předsedy výběrové komise rozhodl jmenovat doktora Evžena Machytku,“ uváděl tehdy ministr Vojtěch.

Machytka však opustil ředitelské křeslo po pouhých 261 dnech, během nichž stihl odvoláním pěti přednostů klinik nemocnici personálně destabilizovat do té míry, že jej otevřeně kritizovali zaměstnanci, odborové organizace, lékařská fakulta, odborná lékařská společnost, hejtman Moravskoslezského kraje, primátor Ostravy a ve velkém počtu i poslanci napříč politickým spektrem.

Ještě několik hodin před rezignací neviděl Machytka situaci tak bezvýchodně. „Jsem přesvědčený o tom, že jsem v nemocnici udělal mnoho pozitivních změn, které mimo jiné zahrnují i zastavení vyvádění peněz mimo nemocnici a naprosto chápu, že tato nepopulární opatření se můžou mnoha vlivným lidem nelíbit,“ uvedl Machytka pro Českou televizi. Tady je potřeba připomenout, že do dnešního dne se nepotvrdila jediná z informací o nekalostech ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Machytka však zřejmě dostal nabídku, která se neodmítá, protože už o den poději dochází k radikálnímu obratu a sám na funkci rezignuje. „Bohužel pan ředitel nezvládl komunikaci posledních personálních změn směrem k významným partnerům nemocnice, jakými jsou například fakulta, odborná společnost či odbory, a nemocnice se tak dostala do izolace. Věřím, že tento krok celou situaci zklidní a bude možné se opět zaměřit na to nejdůležitější, a to je péče o pacienty,“ hájí diplomaticky ministr Vojtěch konec svého ředitele.

Evžena Machytku nahradil v čele nemocnice 29. října Petr Vávra, současný náměstek ředitele pro vědu a výzkum. „Prioritou nového ředitele by mělo být navázání dialogu se všemi stranami sporu, zejména s fakultou, a nastavení konstruktivní spolupráce s nimi,“ řekl ministr zdravotnictví.

Ani osoba Petra Vávry nejspíše situaci v nemocnici neuklidní.  „Vávra je hlavně člověk Pavla Zonči ale Evžena Machytky samozřejmě taky, je to stejná stáj, pouhá kosmetická změna,“ řekl vysoce postavený zdroj redakce. Jeho slova potvrzuje i odborová organizace. „Máme velké obavy, že k vyřešení situace nedojde vzhledem k úzkým vazbám Vávry na ředitele Machytku,“ míní šéfka nemocniční odborové organizace Sargová. Redakce proto budou napjatou situaci v Ostravské fakultní nemocnici i nadále sledovat.

Stranou pozornosti zůstává Bohumínská městská nemocnice, ta díky nepovedené ministerské personální rošádě v Ostravské nemocnici začala prosperovat. Od začátku června letošního roku ji šéfuje Svatopluk Němeček. „Vloni měla nemocnice ztrátu deset milionů, letos za první čtyři měsíce ztrátu pět milionů. Od té doby, co jsem ředitelem je nemocnice v zisku,“ uvedl na dotaz Svatopluk Němeček a s úsměvem dodává. „Neexistuje nemocnice, kterou bych nezkonsolidoval.“

Nemocnice Na Bulovce

Dalším přehmatem ministra Vojtěcha bylo dosazení Františka Nováka do křesla šéfa Nemocnice Na Bulovce. Novák byl do té doby statutárním zástupcem, dnes obviněné ředitelky Andrey Vrbovské. „V krátkodobém horizontu by pak měl nastavit transparentní systém řízení nemocnice a zadávání veřejných zakázek,“ uváděl ministr Nováka do funkce, bohužel také velmi krátké.

Novák byl po 64 dnech ministrem odvolán kvůli zahájení trestního stíhání v souvislosti s podezřením na manipulaci nemocničních veřejných zakázek. „Vzhledem k událostem posledních dní, které ukazují na závažnou trestnou činnost v Nemocnici Na Bulovce a s tím spojená podezření, která se objevila kolem pana Nováka, který je v této souvislosti trestně stíhaný, bylo nutné bezodkladně jednat,“ vysvětloval začátkem července odvolání Nováka ministr. Samozřejmě je nutno dodat, že o vině či nevině v případě aktérů kauzy Bulovka, rozhodne až soud.

Státní zdravotní ústav

Rezignaci dosavadní ředitelky Státního zdravotního ústavu Jitky Sosnovcové v únoru letošního roku předcházela mediální dělostřelecká příprava, v níž se střílelo ostrou municí nehospodárnosti. Proto je trochu paradoxní, že ústav vede od října Pavel Březovský. „Nový ředitel se především musí vypořádat s nálezy kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu z února letošního roku a přijmout systémová nápravná opatření,“ uváděl ministr s těmito slovy Březovského do funkce šéfa ústavu.

Březovský přitom odcházel v roce 2014 z vedení Státního ústavu pro kontrolu léčiv kvůli podezření na nehospodárné vedení. Samo ministerstvo ve zprávě k výsledkům kontrol uvedlo, že auditní zpráva odhalila následující: „nevýhodné smlouvy na správu a provoz aplikací v oblastech klíčových pro činnost SÚKL“ a „Nestandardní postup při řešení licenčních ujednání“, kdy měl ústav pod vedením Březovského, připravovat řešení ve výši 160 – 300 milionů korun bez DPH, aniž by si nechal vyhotovit jakýkoli odborný posudek.