Piráti interpelují ministra kvůli strategii financování zdravotnictví po epidemii COVID19

Petr Třešňák, FOTO: Pirátská strana

Plán financování zdravotnictví po epidemii COVID19 chce znát pirátský poslanec a místopředseda Výboru pro zdravotnictví Petr Třešňák. Písemně na toto téma interpeluje ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Podle Pirátů vládní koalice zamítla dva opoziční návrhy, jak nahradit výpadky příjmů pro zdravotnictví, není tak jasné, jak plánuje ministr zajistit dostatečné množství peněz pro fungování nemocnic a zajištění zdravotní péče v roce 2021, a to alespoň ve stejném rozsahu jako tomu bylo do března 2020.

 „Ačkoliv jsou naše zraky upřeny k probíhající pandemii nesmíme zanedbat přípravu na příští rok, abychom se vyhnuli ztrátám na životech ze zbytečně odložených operací či dostupnosti zdravotní péče z důvodu krácení financí. Vzhledem k odmítnutí opozičních návrhů, žádáme předložení jasného plánu, jak se ministr Adam Vojtěch plánuje vyrovnat s propadem v příjmech a nutností vracet zálohy za letošní neprovedené výkony,“ říká Petr Třešňák.

Podle jeho interpelace se významně snížil počet výkonů, na které poskytovatelé zdravotních služeb dostávají zálohy. Zdravotní pojišťovny prohlásily, že nebudou krátit zálohy, aby poskytovatelé měli na úhradu nákladů se současnými problémy.

„Nakonec však podle stávající legislativy budou muset poskytovatelé významné množství prostředků ze záloh vrátit, ale to některé může dovést k existenčním problémům. Zvláště ty menší. Dle mých informací, žádná zdravotní pojišťovna nemůže podle stávající legislativy hradit za neposkytnutou péči. To by bylo protizákonné a management takové pojišťovny by nesl důsledky,“ upozornil Třešňák v interpelaci.

Podle něj stojí zdravotnictví před časovanou bombou. „Dle dostupných informací je postoj Ministerstva zdravotnictví, takový že tyto rozdíly mají uhradit zdravotní pojišťovny ze svých rezerv. Ty ale takové rezervy nemají,“ píše.

Třešňák upozorňuje, že existuje riziko, že pojišťovny nebudou mít průběžně příjmy od zaměstnavatelů po dobu několika měsíců. „Za tímto neplacením stojí problémy v podnikání, které postihují mnohé firmy v ČR a nutí je propouštět, čímž vypadává opět další část zdrojů pro zdravotní pojišťovny. Ty mají rezervy na několikadenní až několikatýdenní výpadky příjmů.