Počet nemocných s HIV se za pět let zvýšil o třetinu. Růst nákladů byl dvakrát rychlejší

V Česku se za pět let podle Státního zdravotního ústavu výrazně zvýšil počet nemocných s HIV, kteří se léčí. V roce 2013 jich bylo 75 procent, loni přes 95 procent. To potvrzují i data Všeobecné zdravotní pojišťovny. V loňském roce evidovala Všeobecná zdravotní pojišťovna mezi svými klienty 1 735 pacientů s diagnózou HIV. Oproti roku 2014 jde o nárůst bezmála o jednu třetinu případů. Celkově bylo v Česku od roku 1986 zjištěno zhruba 3600 nakažených HIV, nemoc AIDS se rozvinula zhruba u 660 z nich.

Zatímco nakažených přibylo za pětileté období 31,54 %, náklady na péči o ně rostly dvojnásobným tempem a nárůst mezi lety 2014 a 2018 byl 66,61 % – v absolutních číslech se částka za léčbu vyhoupla z 245 milionů na více než 408 miliónů korun. „Souvisí to zejména s tím, jak do praxe neustále přicházejí účinnější léky, které ovšem také stojí více peněz,“ říká mluvčí VZP Vlastimil Sršeň.

Moderní antiretrovirová léčba podle odborníků vede k zamezení rozmnožování viru. Takoví pacienti pak mají stejnou naději dožití jako běžná populace, mohou také mít například nechráněný sex bez toho, aby partnera nakazili, nebo mít děti. Zásadní je ale objevit infekci včas a začít se léčit.

Třetina všech diagnostikovaných případů v ČR jsou cizinci, kteří v Česku trvale žijí. „Mezi těmi, kteří se neléčí, jsou například cizinci, kteří se vrátí do své domovské země, nebo naopak Češi, kteří vycestují do ciziny. U nich nemáme možnost zjistit, jestli se léčí tam,“ řekl vedoucí Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS ze SZÚ Vratislav Němeček.

Nejvíce pacientů nakažených virem HIV je dlouhodobě v Praze, ve středních Čechách a v Jihomoravském a Ústeckém kraji. Infekce HIV a nemoc AIDS se neustále šíří i přesto, že riziko lze snížit na naprosté minimum „nerizikovým“ chováním. Potřebné informace najdete např. na webových stránkách Národního programu boje proti AIDS v České republice a České společnosti AIDS pomoc.

Ministerstvo zdravotnictví dává přímo na prevenci HIV deset milionů korun, dalších osm milionů prostřednictvím svých přímo řízených organizací, jako jsou fakultní nemocnice nebo SZÚ. Odborníci z řad neziskových organizací kritizovali úbytek peněz na léčbu závislostí, který může dopadnout i na výměnu stříkaček. „Přenos mezi injekčními uživateli drog není častý zejména díky tomu, že mezi nimi nejsou zdroje nákazy. Výměna stříkaček omezuje hlavně přenos hepatitidy typu C,“ dodal Němeček. Podle odhadů dosahují náklady na udržení infekce HIV v Česku pod kontrolou asi miliarda korun ročně. Prevence, jako jsou přednášky či výměna jehel injekčním uživatelům drog, tvoří asi 0,7 procenta. Podle pojišťovny průměrné náklady na léčbu jednoho pacienta s HIV loni činily 235 tisíc korun. O pět let dříve to bylo méně než 186 tisíc korun na pacienta.