Počet výjezdů jihomoravské záchranky loni zůstal nad 100.000

Sanitka. Foto: zzsjmk.cz

Počet výjezdů Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje se loni oproti roku 2018 mírně snížil, a to na 102.229. Druhým rokem ale zůstal nad hranicí 100.000. Záchranáři nejčastěji vyjížděli ke kolapsům, hypertenzi, dušnostem nebo bolestem na hrudi, uvedla v tiskové zprávě mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

Nad 100.000 výjezdů za rok se jihomoravští záchranáři dostali poprvé v roce 2018, bylo jich 103.798. „Čísla tedy i přes nepatrný pokles zůstávají stále vysoká. Jedním z důvodů je fakt, že lidé si naši pomoc volají i k méně závažným případům. Svědčí o tom kromě jiného také skutečnost, že denně vyjedeme v rámci Jihomoravského kraje přibližně 280x, přitom volajících na tísňovou linku je zhruba dvojnásobek,“ uvedla mluvčí. Značnou část hovorů tak operační středisko vyřeší při telefonním hovoru, například doporučí návštěvu praktického lékaře nebo lékařské služby první pomoci. Může také poskytnout konzultaci ohledně podání vhodné medikace, například pro snížení teploty.

Záchranáři loni ošetřili 99.431 pacientů, z toho 7366 jich bylo mladších 19 let. „Nejčastěji jezdily v roce 2019 posádky jihomoravské záchranky ke kolapsům, hypertenzi, dušnostem, bolestem na hrudi, psychózám a úrazům, včetně těch vzniklých v důsledku dopravních nehod. Dalšími diagnózami byly například akutní infarkt myokardu či cévní mozková příhoda, pomáhali jsme také při porodech,“ uvedla Bothová.

Některé ze zdravotních potíží, ke kterým záchranáři vyjíždějí, však zásah zdravotnické záchranné služby ve skutečnosti nevyžadují. „Rozumíme tomu, že pokud volá laik, nedokáže přesně vyhodnotit závažnost zdravotního stavu. Rádi poradíme, pomůžeme nebo poskytneme první pomoc. Je však třeba říct, že někdy svoji roli sehraje také naprostá nevědomost či neinformovanost volajícího nebo dokonce jeho pohodlnost a snaha získat pro sebe výhodu,“ uvedla mluvčí. Doplnila, že často se také opakují výjezdy k těm, kteří si svoje zdraví záměrně poškozují, například užíváním návykových látek. Právě tyto zákroky pak mohou blokovat vozy záchranářů a může se stát, že posádka nebude dostupná pro ty pacienty, jejichž zdraví či život jsou skutečně v ohrožení.

Krajská zdravotnická záchranná služba zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči pro region s 1,2 milionem lidí. Má 23 výjezdových základen, včetně letecké záchranné služby. Zaměstnává přes 600 lidí v pracovním poměru.

ČTK