Polovina umírajících by potřebovala nějakou formu paliativní péče

Pro více než polovinu umírajících by byla vhodná nějaká forma paliativní péče, tedy přístupu zaměřeného na zvyšování kvality života pacientů na konci života a jejich rodin. Poskytnout by ji měl umět podle předsedy České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Ondřeje Kopeckého každý profesionál pečující o lidi na konci života. Řekl to na dnešní tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví (MZd). Pro všechny podle něj nejsou nutná specializovaná lůžka v hospicech nebo nemocnicích, ty potřebuje asi pětina až šestina umírajících.

Loni podle Českého statistického úřadu zemřelo v ČR 112.800 osob, více než polovina úmrtí je očekávatelných. „Ročně jde přibližně o 65.000 osob, u nichž by bylo vhodné zajistit nějakou formu paliativní péče. U zhruba 20.000 je nutná paliativní péče specializovaná,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Podle průzkumů si 85 procent Čechů přeje umírat doma, ve skutečnosti jich ale 80 procent umírá v nemocnicích nebo jiných institucích. „Potřebujeme schopnost všech pečujících profesí poskytnout pacientovi péči na míru,“ vysvětlil Kopecký. Cílem proto je zapojit paliativní postupy i do vzdělávání zdravotníků a poskytovat jim v tom potřebnou podporu.

Potřeba je podle ministra proto změna myšlení zdravotníků ve chvíli, kdy už není možné nemocného vyléčit. „Systém zdravotní péče v řadě případů nepočítá s tím, že pacient umře,“ řekl. Dodal, že umírající jsou často „uvyšetřovaní“ místo toho, aby se braly ohledy na to, co pacient na konci života sám chce.

Změnit to má evropský projekt zaměřený na standardizaci paliativní péče v ČR za 24 milionů korun. Vzniknout mají metodické dokumenty včetně doporučeného postupu pro praktické lékaře, jak mají vytipovat pacienty, pro které by byla paliativní péče prospěšná. „Chceme, aby se zlepšila dostupnost péče, protože ne ve všech regionech je taková, jako bychom si představovali,“ uvedla ředitelka odboru zdravotní péče MZd Venuše Škampová.

Projekt podle ní navazuje na podobné metodické nastavení mobilní hospicové a nemocniční paliativní péče. V nemocnicích podle Kopeckého zatím chybí akutní lůžka paliativní péče, podle ministra by ale mohlo být jednou z možností, přeměnit v ně nadbytečná akutní lůžka, která se mají transformovat podle plánu zdravotních pojišťoven po roce 2025. Málo je podle Kopeckého zatím také ambulancí, které by paliativní péči poskytovaly.

Podle odborné společnosti jsou velké rozdíly mezi regiony, dostupnost specializované péče se podle Kopeckého často odvíjí od toho, zda hospice měly podporu kraje. Dlouhodobě nedostatečné jsou podle dřívějších informací kapacity například v Praze, kde jsou specializovaných lůžek stovky, potřeba by ale byly tisíce.

Paliativní péče podle Kopeckého kombinuje nejen péči o tělesné potřeby umírajícího, ale i psychologické, sociální nebo spirituální. Může trvat dny, ale i několik let. Kromě nemocného odborníci podporují jeho rodinu včetně období truchlení.