Poslanci schválili novelu zavádějící bezplatné očkování dětí proti meningokoku

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví prošla třetí čtením v poslanecké sněmovně. Ministerstvo zdravotnictví v ní upravuje povinnost přijmout očkované dítě do předškolních zařízení. Nově nebude očkování podmínkou pro pobyt dítěte ve škole v přírodě. Zavádí také bezplatné očkování dětí do jednoho roku věku proti meningokoku. Novela nyní putuje do senátu.

Ministerstvo navrhuje rozšířit povinnost přijmout do předškolních zařízení pro děti nad 3 roky věku pouze očkované děti. Důvodem je klesající proočkovanosti populace a srovnání povinností pro mateřské školy, dětské skupiny a stanovené živnosti. Výjimku mají pouze děti s dokladem, který potvrdí, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Nově by potvrzení vydával praktický lékař pro děti a dorost.

Doklad o očkování nebude podle schváleného pozměňovacího návrhu podmínkou pro pobyt dítěte ve škole v přírodě. Pro účast na zotavovacích akcích, tedy táborech, ale zůstane povinnost zachována. Očkování proti meningokoku u dětí do jednoho roku věku bude zdarma.

Novela zahrnuje i úpravy, které mají snížit administrativní zátěž podnikatelů při ochraně zdraví zaměstnanců při práci. U nerizikových profesí bude možné nahradit nákladná měření odborným hodnocením autorizovanou nebo akreditovanou osobou.

„Novela zlepší například kontrolu kvality koupacích vod, zaměstnavatelům upřesní podmínky ochrany zdraví zaměstnanců zejména při práci s chemickými látkami a směsmi či zjednoduší legislativní požadavky pro prodejce kojeneckého a dětského oblečení a obuvi z druhé ruky,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

U přírodních koupališť se rozšiřuje požadavek na jakost vody o ukazatele „mnohobuněčné organismy“, u kterých praxe ukázala jejich vliv na vznik alergických kožních onemocnění. Tyto zákon dosud neupravoval, takže hygienici nemohli jejich výskyt monitorovat. Provozování solárií se nově zařadí mezi činnosti epidemiologicky závažné, i zde hrozí poškození zdraví zákazníků v případě neuplatňování zásad provozní hygieny zaměstnanci.

Novelou zákona ministerstvo také navrhuje, aby byly krajské hygienické stanice zmocněné k provádění kontroly poskytovatelů pracovnělékařských služeb. Praxe podle ministerstva ukázala, že v některých případech poskytovatelé nerespektují vyhlášky. Individuálně si upravují rozsah a náplň jednotlivých lékařských prohlídek nebo je vůbec neprovádí nevyžadují. Krajské hygienické stanice, krajské úřady, případně sami poskytovatelé podle ministerstva upozorňují, že existují případy, kdy je vydán lékařské posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu práce bez potřebných vyšetření. Zaměstnanec je tak mnohdy i bez vědomí zaměstnavatele vyslán na pracoviště, které neodpovídá jeho zdravotní způsobilosti. V průběhu projednávání na půdě sněmovny byla novela doplněna poslaneckým pozměňovacím návrhem o nové kvalifikační požadavky na pozici hlavního hygienika ČR.