Praha 1 nehlasovala o smlouvě o převodu Nemocnice Na Františku

Nemocnice Na Františku

Zastupitelé Prahy 1 po několikahodinovém jednání ve čtvrtek nehlasovali o návrhu rámcové smlouvy o převodu Nemocnice Na Františku z příspěvkové organizace Prahy 1 na organizaci založenou magistrátem. Podle návrhu, jehož projednávání starosta Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě) přerušil, má movitý majetek magistrát odkoupit za posudkovou cenu, nemovitý má zůstat městské části a hlavní město ho má užívat na základě smlouvy o zřízení služebnosti na 50 let. Na převzetí nemocnice se město a Praha 1 dohodly začátkem roku, podle původního plánu se mělo uskutečnit od 1. ledna příštího roku.

Základem navržené smlouvy je převod nemocnice z příspěvkové organizace Prahy 1 s názvem Nemocnice Na Františku na před časem založenou organizaci magistrátu Metropolitní nemocnice Na Františku, a to včetně prodeje movitého majetku, práva k užívání nemovitostí a převodu smluv se zaměstnanci, zdravotními pojišťovnami a dodavateli. Návrh i samotný plán převodu kritizovali opoziční zastupitelé, podle kterých je navržená smlouva nevyvážená v neprospěch Prahy 1, jsou v ní nejasné formulace a k rozhodnutí chybí například vyčíslení nákladů na převod nebo hodnota movitého majetku, který má odkoupit magistrát.

Magistrát se má podle návrhu zavázat provozovat nemocnici ve stávajících budovách nejméně po dobu 50 let jako veřejnou službu a nepřenechat její provoz subjektu mimo svoji kontrolu. Dalšími závazky je poskytovat služby primárně v rámci veřejného zdravotního pojištění, provozovat pohotovost a služby akutní a následné péče a využívat veškerý zisk na rozvoj zdravotnictví v Praze. Praha 1 by se měla zavázat poskytnout byty pro zdravotnický personál a nebytové prostory v Palackého ulici pro potřeby lékárny a archivů nemocnice.

Návrh smlouvy počítá s uzavřením na dobu neurčitou a vypověditelná by byla pouze tehdy, pokud by významná část nemovitostí přestala sloužit jako nemocnice. Pokud by Praha chtěla ukončit činnost nemocnice, musela by nabídnout její převod zpět na Prahu 1, která by musela uhradit zhodnocení nemovitostí za dobu užívání magistrátem.

Podle pražské zastupitelky Jaroslavy Janderové (ODS) brala původní dohoda s hlavním městem převzetí jako krizové řešení v případě, že nemocnice bude ve ztrátě a bude znamenat příliš velkou finanční zátěž pro rozpočet městské části. To však podle ní není aktuální. Janderová dále uvedla, že městská část do nemovitostí za dobu provozování nemocnice investovala dvě miliardy korun a není adekvátní, aby je hlavní město převzalo bez náhrady. Kritizovala také fakt, že smlouva obsahuje možnost nemovitosti pronajmout třetím stranám.

Starosta Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě) k tomu uvedl, že nemocnice je stále ztrátová a magistrát a městská část ji musí dotovat částkou 80 milionů korun ročně. Provozování městem je podle něj ekonomicky výhodnější.

Zastupitel Tomáš Heres (ODS) uvedl, že ve smlouvě není dostatečně definována možnost odstoupení. To by se podle návrhu mohlo uskutečnit v případě, že „nikoliv nepodstatná část“ nemovitostí nebude „dlouhodobě“ sloužit k provozu nemocnice, přičemž tyto pojmy nejsou nijak blíže definovány. Vágně je podle zastupitele ve smlouvě popsána i povaha nabízených služeb. K opozici se připojil i radní městské části pro majetek David Bodeček (Piráti), který návrh označil za nedostatečně připravený.

V minulém volebním období chtělo bývalé vedení radnice Prahy 1 přenechat provoz zařízení soukromníkovi, z plánu však po kritice sešlo. Nemocnice vznikla v roce 1354, na konci 18. století byla největším zdravotnickým zařízením v Praze. V současnosti zařízení provozuje 113 akutních lůžek a 46 lůžek následné péče.

ČTK