Prázdninové otravy dětí alkoholem, mladý rekordman měl přes 3 promile

Za branami Nemocnice AGEL Přerov končívají také děti intoxikované alkoholem Foto: Agel

Letní prázdniny se přehouply do své druhé poloviny a děti je tráví nejrůznějšími aktivitami. Některé z nich popíjejí alkoholické nápoje. Své o tom ví v Nemocnici AGEL Přerov, kde hned z kraje prázdnin hospitalizovali děvče, které se opilo na ochutnávce gulášů i chlapce zapíjejícího konec fotbalové sezony. Ukončil ji opilý do bezvědomí.

Na dětském oddělení přerovské nemocnice skončí s otravou alkoholem ročně přibližně 13 až 15 nezletilých.

„Za poslední roky na oddělení nepozorujeme větší výskyt otrav alkoholem, stejně tak ale nedošlo ani v období koronaviru ke sníženému výskytu otrav. Přitom byla omezena školní výuka, byly zavřené bary, neprobíhaly ani akce typu zábav a diskoték,“ říká primář dětského a novorozeneckého oddělení Jaroslav Bouchal.

Podle primáře Bouchala ještě před několika lety bylo pravidlem, že rychlá záchranná služba přivážela do nemocnice děti v těžké opilosti z jedné „vyhlášené“ přerovské venkovní diskotéky.

Dvě třetiny hospitalizovaných dětí s diagnózou otrava alkoholem tvoří chlapci. Zdravotníci v přerovské nemocnici naměří některým nezletilým opravdu vysoké hodnoty alkoholu v krvi.

„V době ústavní pohotovostní služby jsem jednou přijímal 3 děti s těžkou intoxikací alkoholem. Za poslední roky byl nejmladším pacientem chlapec ve věku 11 let a s 2,11 promile alkoholu v krvi. Zatím nejvyšší hladinu alkoholu v krvi, 3,59 promile, měl také hoch ve věku 17 let, přitom nebyl v bezvědomí,“ říká primář Bouchal.

Příznaky intoxikace alkoholem u mladších ročníků jsou stejné jako u dospělých pacientů. U dětí je ale pití alkoholu výrazně rizikovější hned z několika důvodů. Může rychleji dojít k jaternímu poškození, opíjení má velice negativní vliv také na mozek vyvíjející se až do věku 18 let, zejména na oblast centra paměti a učení.

„Hodnoty nad 4 promile alkoholu v krvi už mohou být spojeny až s komatosním stavem, otokem mozku, výrazným snížením tělesné teploty ohrožující pacienta na životě,“ zdůrazňuje Bouchal.

Mnoho případů nejen z Nemocnice AGEL Přerov také potvrzuje, že pití alkoholu vede k častějším úrazům, k sebepoškozování a k riskantnímu chování mající až fatální následky.

„Užívání alkoholu u dětí s sebou nese zvýšené rizikové chování do budoucna, častější užívání i jiných návykových látek. I u nás pacienti s otravou alkoholem mívají někdy v moči THC či amfetaminy,“ dodává primář.