Pražský soud měl přezkoumat zákaz doprovodu v porodnici

Městský soud v Praze chyboval, když nepřezkoumal mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví zakazující přítomnost otců u porodu. Kasační stížnosti dvojice z Rakovnicka vyhověl Nejvyšší správní soud (NSS).

Opatření bylo vydané podle zákona o ochraně veřejného zdraví a zakazovalo v době náporu koronavirové nákazy přítomnost otců či jiného doprovodu u porodu. Městský soud se jím odmítl zabývat, protože v průběhu řízení ministerstvo schválilo nové opatření, kterým to předchozí nahradilo.

Pisatelé návrhu, rodiče v očekávání, přitom včas požádali, aby městský soud přezkoumal i nové opatření. NSS konstatoval, že městský soud měl tomuto požadavku vyhovět. Zohlednil, že se nastávající rodiče v návrhu domáhali ochrany svého ústavně zaručeného práva na soukromý a rodinný život, stejně jako obsahovou a časovou souvislost navazujících mimořádných opatření. Zároveň soud konstatoval, že vzhledem k rychlému sledu vydávání, změn a rušení mimořádných opatření by se v důsledku postupu městského soudu nikdo nedomohl účinné soudní ochrany.

„Doporučení městského soudu navrhovatelům, aby proti pozdějšímu opatření podali nový samostatný návrh, o němž soud zahájí jiné řízení, rozhodně nebylo cestou k takové účinné ochraně,“ uvedla soudkyně NSS Sylva Šiškeová.

NSS nemohl v této fázi řízení posuzovat stěžejní otázku zákonnosti napadených opatření. Řízení tak bude pokračovat před Městským soudem v Praze. NSS se bude v nejbližších týdnech a měsících zabývat ještě několika dalšími kasačními stížnostmi ve věcech mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví, respektive vlády.

Stížnost proti zákazu doprovodu u porodu shodou okoloností nedávno odmítl také Ústavní soud. Jako důvod uvedl skutečnost, že opatření obecné povahy už pozbylo platnost.

ČTK