Přemíru administrativy pomohou zvládnout zdravotnické sekretářky

Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) připravil nový kurz Administrativní pracovník ve zdravotnictví. Absolventi středních škol bez způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání v něm získají dovednosti potřebné k výpomoci lékařům a sestrám s administrativou. Ministerstvo zdravotnictví tak reaguje na přemíru administrativní zátěže zdravotnického personálu.

Vzdělávací program Administrativní pracovník ve zdravotnictví je určen lidem s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou, které mají zájem pracovat ve zdravotnictví v oblasti administrativy. „Absolvent vzdělávacího programu bude připraven tak, aby mohl podporovat zdravotnické pracovníky v administrativní oblasti a vykonávat další administrativní práce související se zdravotnictvím. Díky tomu se sníží administrativní zátěž zdravotnických pracovníků,“ uvedla mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

 „Je velmi důležité, aby každý zdravotník dělal tu práci, ke které je kvalifikovaný. Administrativu mají zajišťovat administrativní pracovníci, aby se lékaři a sestry mohli věnovat své práci naplno. Je to další krok v naší snaze snížit zdravotníkům administrativní zátěž,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. 

„Myslím si, že možnost přijmout administrativního pracovníka bude terénem velmi kladně přijata a že bude tato pozice hodně využívána,“ uvedla prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová.

Program zahrnuje například práci se zdravotnickými registry, statistickými hlášeními, vedení zdravotnické dokumentace a vykazování zdravotní péče. Praktické seznámení s oborem má zajistit informační prezentace. Program IPVZ a je rozložen do dvou kalendářních měsíců, prezenční kurzy budou probíhat každý druhý týden v pátek a v sobotu. Celkový časový rozsah je 48 výukových hodin. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou ve formě písemného testu v elektronické podobě a pohovorem. První kurz bude zahájen v pátek 14. února 2020.