Přes 500 zdravotníků už postihla nákaza Covid-19. Data ukázala selhání při jejich ochraně

Ze všech profesí se nejčastěji nakazí COVID-19 lékaři, sestry a další zdravotnický personál. Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistik (ÚZIS), které zveřejnila Česká lékařská komora. Podle těchto údajů bylo ke 13. dubnu nakaženo 584 zdravotníků, dvě zdravotní sestry nákaze podlehly.

„Informace o počtu nakažených zdravotníků bude ČLK zveřejňovat i nadále. Zdravotníci mají právo vědět, jak moc je v současnosti jejich práce nebezpečná,“ uvedl k datům prezident ČLK Milan Kubek. Údaje získal na základě žádosti od hlavní hygieničky Jarmily Rážové.

Podle datové sady jsou nejohroženější skupinou zdravotní sestry. Těch už bylo nakaženo 243 z nichž se vyléčilo 12 a dvě bohužel v souvislosti s touto infekcí zemřely.

„Pandemie nás všechny zastihla více či méně nepřipravené. Situaci bohužel podcenili i ti, kdo přípravu na podobné mimořádné situace mají přímo v náplni své práce. Opakovaná ujišťování ministra Vojtěcha, že zdravotníci jsou údajně dostatečně vybavení potřebnými osobními ochrannými prostředky, se ani dnes nezakládají na pravdě,“ uvedl Kubek k datům.

„V tuto chvíli již můžeme říct, že máme dostatečné zásoby zdravotnických pomůcek, a to na několik týdnů i měsíců dopředu. Pro lékaře v první linii je nezbytně nutná ta nejvyšší ochrana,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch začátkem dubna.

Infekcí COVID-19 se nakazilo také 135 lékařů, z nichž se již 20 vyléčilo. Dále statistika zachytila 14 nakažených laborantů a celkem 192 ostatních zdravotníků.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví onemocnělo v Česku k 13. dubnu koronavirem 6022 lidí. Lékařská komora propočetla, že z celkového počtu přibližně 6 tisíc prokázaných případů bylo 584, tedy přibližně 10 procent, mezi zdravotníky. Vzhledem k časovému posunu mezi skutečným stavem nakažených a statistickým záznamem, nelze údaj propočíst přesně.

Podle informací komory jsou zdravotníci nejohroženější profesní skupinou, pro srovnání mezi nakaženými je 129 učitelů, 69 řidičů, 57 policistů a 55 sociálních pracovníků. Hasiči a záchranáři pak mají evidovat 48 nakažených, vojáků má být nakaženo 19.

Podle Kubka i dalších profesních organizací většina zdravotníků stále pracuje v naprosto nevyhovujících podmínkách. Důsledkem toho je prudce rostoucí počet nakažených v řadách zdravotníků. 

„Přejme všem nemocným lékařům i ostatním zdravotníkům brzké uzdravení. Kolegové, držte se! A vy ostatní na sebe dávejte pozor a neriskujte,“ uzavřel Kubek.

Odbory: ministr zdravotnictví selhal

„Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v době pandemie COVID-19 zásadně selhal. Nezajistil včasnou ochranu zdravotníků, zejména rouškami a respirátory, a tím pádem druhotně ani ochranu veřejnosti. Jeho mediální vystoupení ohledně zajištění osobních ochranných pomůcek zdravotníkům jsou lživá a zavádějící,“ uvedli už v březnovém prohlášení Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborová klub – Svaz českých lékařů.

Odbory upozornily i na další oslabení ochrany lékařů, sester, ošetřovatelek, sanitářů a všech zdravotnických profesí.

V pátek 20. března Ministerstvo zdravotnictví vydalo „Mimořádné opatření“ č. j. MZDR 12591/2020-1/OES, kterým stanoví, že postupy pro karanténu všech zdravotnických pracovníků se budou lišit od postupů pro karanténu ostatních občanů ČR.

„Nyní, když je už zcela zřejmé, že COVID-19 se bude šířit i mezi zdravotníky, tak ministr všem poskytovatelům zdravotních služeb nařizuje, aby v případě zdravotníka, který měl kontakt s nakaženou osobou a neměl při tom zajištěny dostatečné osobní ochranné pomůcky, rozhodoval o jeho vyřazení z výkonu práce nebo umožnění jejího dalšího konání sám zaměstnavatel, tedy nikoliv orgány ochrany veřejného zdraví,“ uvedly odbory.

Podle nich opatření dokonce počítá s tím, že pokud si zaměstnavatel vyhodnotí situaci tak, že je pro něho zdravotník nezbytný, může paradoxně nadále pracovat. Jeho zdravotní stav, v případě horečky či jiných obtíží, a jeho schopnost nadále konat práci bude posuzovat jeho přímý nadřízený. Když bude mít zdravotník prokázáno, že je nakažen COVID-19, bude zaměstnavatel informovat orgán ochrany veřejného zdraví a ten jej pošle do karantény.

„Odbory s tímto mimořádným opatřením zásadně nesouhlasí a požadují jeho zrušení. Zdravotníky lze testovat plošně a karanténu řešit jiným způsobem,“ uvedli.

Podle odborů ministr Vojtěch mimořádným opatřením zjevně hazarduje se zdravím a životy všech zdravotníků, kteří přišli do styku s pacienty s COVID-19. Mimořádné opatření ohrožuje také jejich rodiny, blízké a veřejnost a ve svých důsledcích i udržitelnost a funkčnost celého systému zdravotnictví v České republice, který budeme v nadcházejících měsících zvláště potřebovat.

„Ministr Adam Vojtěch vydáním zmíněného opatření bohužel opět prokazuje, že není ani odborníkem v oblasti zdravotnictví, ani zdatným manažerem v oblasti organizace a koordinace mimořádných opatření,“ dodaly odbory.