Převod nemocnice v Sušici zpět na město se zdrží o další měsíc

Převod nemocnice v Sušici zpět na město se zdrží o měsíc

Převod nemocnice v Sušici zpět na město se zdrží o další měsíc. Původně mělo město nemocnici převzít od soukromého nájemce od začátku července, poté od 1. srpna. Nyní se zastupitelé shodli na závazném termínu převzetí provozu k 1. září. Nemocnici od roku 2015 provozovala firma Nemos, která se později stala součástí společnosti Penta Hospitals CZ. Po dlouhodobé kritice a problémech s personálním zajištěním se letos Penta a radnice dohodly na převodu zpět na město. O dalším odkladu termínu převodu informovala mluvčí Penta Hospitals CZ Lenka Holá.

„Důvodem dvouměsíčního posunu byla potřeba dořešení majetkového vypořádání a převodu všech agend na nového provozovatele, kterým bude městská společnost Sušická nemocnice s.r.o.,“ uvedla Holá. V nejbližších dnech podepíše tato společnost s Nemosem smlouvu o převzetí provozu. „S městskou společností jsme podmínky převodu intenzivně řešili. Byly dohodnuty principy převodu i vzájemného finančního vypořádání, včetně vypořádání zásob a majetku. Nyní je potřeba celý proces dokončit, aby se stabilizovala personální situace a zaměstnanci nemocnice i pacienti ze Sušicka získali jistotu dalšího fungování nemocnice,“ dodala Holá.

V nemocnici je nyní v nepřetržitém provozu pohotovost pro děti a pro dospělé, dále v nemocnici funguje chirurgická pohotovost. Interní oddělení je kvůli nedostatku personálu otevřeno v omezeném rozsahu. Ostatní oddělení nemocnice poskytují péči bez omezení.

Na městské společnosti bude nyní hlavně vyřešit personální situaci. „Naším prvořadým cílem bude přesvědčit zaměstnance, že práce v nemocnici má jasnou perspektivu. Zároveň musíme zintenzivnit nábor nového zdravotnického personálu, především lékařů na interní oddělení,“ poznamenal jednatel městské společnosti a budoucí ředitel nemocnice Václav Rada. Zastupitelé v červnu schválili 22 milionů korun, které dá město na provoz a stabilizaci nemocnice po převzetí městskou společností.

Nemocnice se potýká s akutním nedostatkem lékařů několik let. Holá už dříve řekla, že se nemocnici dlouhodobě nedaří mít tolik výkonů, aby to zajistilo její samostatné fungování. Změna systému poskytování zdravotních služeb vedla v posledních letech v malých regionech k poklesu výkonů. Od roku 2014 do loňska klesl celkový počet případů na interním a chirurgickém oddělení z téměř 20.000 na méně než 9000.