Přístup k lékovému záznamu nebude podmíněn souhlasem pacienta

Ošetřující lékaři a lékárníci budou mít přehled o všech lécích, které má pacient předepsané. Sněmovna schválila vládní novelu, která takzvaný lékový záznam pacienta zavede. Odmítla senátní návrh, aby pacient musel dát lékárníkovi k nahlížení do seznamu svých léků kvůli obavám ze zneužití dat aktivní souhlas. Podle schváleného znění předlohy, jak ji dostane k podpisu prezident, bude mít pacient právo vstup do databáze zakázat.

Sdílený lékový záznam pacienta je jednou z podstatných funkcí eReceptu. Umožňuje, aby s daty, která již dnes mají k dispozici zdravotní pojišťovny a nachází se v centrálním úložišti elektronických receptů, mohli ve prospěch pacientů v rámci poskytování zdravotní péče pracovat zdravotničtí pracovníci. Lékový záznam umožní lékařům, farmaceutům a lékařům zdravotnické záchranné služby při poskytování zdravotních služeb zohlednit stávající lékovou historii konkrétního pacienta. To povede k eliminaci nežádoucích interakcí léčivých přípravků a jejich duplicitního užívání, což zajistí vyšší míru bezpečí pacienta.

 „Lékař již nebude odkázán pouze na informace o užívaných lécích, které mu poskytne pacient, kdy neexistuje záruka úplnosti a přesnosti takových informací. A lékárníci budou moci díky náhledu do záznamu poskytnout přesnější poradenství v dávkování, zkontrolovat kombinaci s jinými léčivy a odhalit případné nežádoucí účinky. Díky sdílenému lékovému záznamu tak bude pacient významně více chráněn před nežádoucími lékovými interakcemi a duplicitami léků, které by mohly poškodit jeho zdraví,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 „Senátní úprava nebyla prodiskutována s odbornou veřejností a její přijetí by pouze zkomplikovalo efektivní využití lékového záznamu. Bylo důležité zajistit přístup k tomuto nástroji také lékárníkům jakožto univerzitně vzdělaným specialistům na léčivé přípravky,“ komentuje rozhodnutí Poslanecké sněmovny prezident ČLnK Lubomír Chudoba s tím, že Komora měla podporu také u děkanů Farmaceutických fakult, představitelů České farmaceutické společnosti i zástupců spolku Mladí lékárníci.

Lékárníci se setkávají v každodenní praxi s pochybnostmi pacientů ohledně správnosti předepsaného léčivého přípravku. „Není den, kdybychom od některého pacienta neslyšeli, že bere jiný lék nebo stejný lék, ale v jiné dávce,“ upozorňuje na současný stav lékárnice Mgr. Michaela Bažantová. Zatímco nyní si lékárníci musí vystačit s ústním sdělením pacienta nebo interní databází lékárny, do budoucna bude v takových případech lékový záznam pacienta lepším pomocníkem. Stejně tak bude pomáhat při komunikaci lékárníka s pacientem při změně jeho farmakoterapie.

„Nová služba v podobě komplexního vyhodnocení lékového záznamu bude mít pozitivní dopad na celý zdravotnický systém. Pacienti budou mnohem častěji dostávat přesně ty léky, které skutečně potřebují pro svou léčbu. Dojde k zamezení plýtvání s léky kvůli nadbytečně předepsaným duplicitám či zcela nevhodným léčivům,“ uzavírá Bažantová.

Podle ministerstva pacient bude mít vždy právo vyslovit se sdílením dat nesouhlas, případně udělit souhlas konkrétnímu lékaři a lékárníkovi. Prvních šest měsíců po nabytí účinnosti zákona bude přechodné období, během kterého se veřejnost s lékovým záznamem seznámí a v případě zájmu si již nastaví přístup do jeho nahlížení, tedy bude moci projevit nesouhlas či udělit selektivní souhlas jen pro konkrétního předepisujícího lékaře a lékárníka. Sdílení lékového záznamu se zdravotníky bude spuštěno po uplynutí přechodného období, dle předpokladů 1. června 2020.