Ředitel Homolky po kontrole veřejných zakázek obratem rezignoval

Foto: Nemocnice na Homolce, Koláž ZN

Ředitel Nemocnice Na Homolce Ivan Oliva skončil ve funkci. Dohodl se na tom s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (ANO) poté, co byly prezentovány výsledky hloubkové kontroly veřejných zakázek nemocnice. V nemocnici prý byly podepsány neplatné smlouvy na dodávky zdravotnického materiálu v ceně přes 400 milionů korun. Oliva se závěry ministerské kontroly nesouhlasí. Kvůli interpretaci souvisejících informací pak také podává žalobu na deník Právo.

Ministerská kontrola se zaměřila na proces ukončování činnosti firmy Holte Medical, a. s., v likvidaci, jako dodavatele spotřebního zdravotnického materiálu. Podle zjištění ministerstva zdravotnictví však nemocnice vedená Ivanem Olivou nedodržela pokyn ministra zdravotnictví na ukončení nákupů prostřednictvím této společnosti a nezavedla standardní systém nákupu. Místo toho prý dále od uvedené firmy nakupovala zdravotnický materiál, a to bez uzavřeného smluvního vztahu. Dodávky od této společnosti měly být na základě formální dohody ukončeny k 28. únoru 2018, ale podle ministerstva nemocnice i poté pokračovala ve vystavování objednávek v celkové výši téměř 33 milionů korun a v době, kdy měla být činnost Holte Medical utlumována, uzavřela s ní nemocnice dodatek ke smlouvě s předpokládanou hodnotou za první čtvrtletí roku 2018 ve výši 800 milionů korun. „Předpokládaná hodnota nákupů přes Holte Medical za první čtvrtletí tohoto roku byla vyšší, než hodnota finančního plnění pro stejnou společnost za celý rok 2017,“ upozornil ministr Adam Vojtěch.

Kontroloři ministerstva zdravotnictví ale také odhalili, že nemocnice uveřejnila v registru smluv objednávky ve výši 402 milionů korun v neúplném textu. Tyto objednávky jsou proto neúčinné. „Z pohledu rozpočtových pravidel tím došlo k porušení rozpočtové kázně, tedy neoprávněnému použití peněžních prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků státu. Toto zjištění bude předáno místně příslušnému finančnímu úřadu k dalšímu přezkoumání,“ doplnilo ministerstvo zdravotnictví.

Oliva s kritikou nesouhlasí, přesto rezignoval

Přestože se Ivan Oliva poměrně hladce dohodl s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem na rezignaci, jeho pohled na věc je diametrálně odlišný. „Uzavřeli jsme s panem ministrem gentlemantskou dohodu, i když po věcné stránce jsme se neshodli na vyhodnocení a interpretaci výsledku kontroly ministerstva zdravotnictví. Nemocnici jsem v říjnu 2014 převzal hluboce podinvestovanou a se čtvrtmiliardovým dluhem.  Jsem přesvědčen, že jsem za téměř čtyři roky svého působení ve funkci ředitele se svým týmem odvedl dobrou práci a jako krizový manažer jsem svůj úkol splnil,“ uvedl v prohlášení Oliva, podle nějž se mu naopak podařilo zlikvidovat koncernovou strukturu, za kterou byla nemocnice v minulosti kritizována. „I přesto, že už jsem nedostal prostor realizovat plán dalšího rozvoje nemocnice, podařilo se nám zlikvidovat kritizovanou koncernovou strukturu, historicky založenou na propojení s dceřinými společnostmi. Po celou dobu mého vedení nemocnice vykazovala kladný hospodářský výsledek, podařilo se nám investovat téměř 600 miliónů korun především do obnovy budovy a zdravotní techniky a nemocnice si udržela svou mimořádně vysokou odbornou úroveň,“ zhodnotil své působení v čele nemocnice Ivan Oliva.

Mediální přestřelka a soudní dohra?

Kauza veřejných zakázek v Nemocnici Na Homolce však pro Ivana Olivu rezignací na funkci nekončí a bude mít i další mediální a možná i soudní dohru. Nemocnice Na Homolce se důrazně ohradila proti „zavádějícím a nepravdivým“ tvrzením v deníku Právo. „Formulace, že ‚nemocnice přes Holte ještě v červnu sjednávala obchody‘, pochází z úst paní redaktorky. Stejná formulace je uvedena už v předchozím článku – z pátku 3. 8. 2018. Tato formulace je zavádějící. Zaprvé dceřiná společnost, přes kterou nemocnice dříve obchodovala, se jmenuje Holte Medical. Holte je název druhé bývalé dceřiné společnosti, která vedla v nemocnici účetnictví a která je v likvidaci už od 1. 8. 2016. Za druhé výraz ‚sjednávala obchody‘ je vágní a umožňuje různé interpretace. Nemocnice je instituce a dokladem obchodů instituce jsou objednávky a faktury. A jak vyplývá z vyjádření, které jsme zaslali paní redaktorce už 2. 8. 2018, žádné objednávky zdravotnického materiálu směrem ke společnosti Holte Medical po 31. 3. 2018 nejsou v účetnictví nemocnice zaevidovány. Pokud jde o samotné ‚sjednávání‘ nákupů pro nemocnici, které nedělá instituce, ale konkrétní lidé, nemá současný ředitel nemocnice Josef Vymazal možnost zjistit, kdo kdy s kým a o čem měl údajně vyjednávat, a nemá žádný důkaz o tom, že by se jednání o obchodech nemocnice účastnil někdo jiný než zaměstnanci nemocnice nebo že by se případným takovým jednáním někdo dopustil nějakého přestupku. Tím spíše, že v té době ještě nebyl ve funkci ředitele,“ vysvětlila v prohlášení tisková mluvčí nemocnice Martina Dostálová.

Sám Ivan Oliva pak v souvislosti s tvrzeními uvedenými v článku podal na redaktorku a deník Právo trestní oznámení. „Autorka článku se snaží veřejnost nepravdivě informovat o tom, že jsem porušil výše uvedenou deklaraci o ukončení nákupů přes dceřinou společnost Holte Medical do konce března 2018. Uvedené bylo splněno a žádné obchody v červnu 2018 mezi Nemocnicí Na Homolce a Holte Medical neprobíhaly, což i Nemocnice Na Homolce ve svém vyjádření pro Právo na základě kontroly potvrzuje. Výše uvedené nepravdivé sdělení autorky mají zjevně za cíl poškodit mou osobu. Vzhledem k tomu, že výše uvedená sdělení autorky článku se nezakládají na pravdě, kdy jejich účelem je úmyslné poškození mé osoby, nutno se domnívat, že došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu pomluvy,“ uvádí Ivan Oliva v trestním oznámení, jehož text mají Zdravotnické noviny k dispozici.

Budou padat další hlavy? Dočasný ředitel to nevylučuje

Nemocnici Na Homolce až do ukončení výběrového řízení na nového ředitele povede současný primář radiodiagnostického oddělení prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. Profesor Vymazal působil také jako náměstek ministra zdravotnictví v době, kdy jej vedl Svatopluk Němeček (ČSSD). Na tuto funkci ale v březnu 2016 rezignoval ze zdravotních důvodů. V médiích se ale v té době široce spekulovalo, že za jeho rezignací stály především problémy s tendrem na leteckou záchrannou službu. Posudek, který tehdy Vymazal zadal expertům z ČVUT, a na podkladě kterého pak chtělo ministerstvo tendr připravit (včetně cenových podmínek) totiž napadl tehdejší ministr financí Andrej Babiš.  Podle současného ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je však Josef Vymazal dobrou volbou. „Pan profesor Vymazal je uznávaná kapacita v oblasti radiologie s dvacetiletými zkušenostmi v Nemocnici Na Homolce. Zdejší prostředí zná tedy velmi důkladně a má respekt mezi ostatními lékaři a odborníky v nemocnici, což považuji v této situaci za velmi důležité. Jeho setrvání ve funkci ředitele bude však pouze dočasné, dokud nebude jmenován nový ředitel,“ řekl o svém pověřenci ministr Adam Vojtěch. Podle vyjádření pro Zdravotnické noviny se Josef Vymazal zatím teprve podrobně seznamuje se situací v nemocnici, a to přestože zde působí již 22 let. Možné personální změny sice nevylučuje, ale do ukončení výběrového řízení, které končí 30 srpna, je nepovažuje za příliš pravděpodobné.  Zda se bude o funkci sám ucházet, zatím neví. Ať už však z výběrového řízení vzejde jakýkoliv ředitel, bude se muset zasadit o zklidnění napětí, které v nemocnici přetrvává v důsledku dlouhodobého mediálního tlaku, jež narušuje prestiž nemocnice i úroveň mezilidských vztahů na pracovišti.