Reforma psychiatrie pobouřila klinické psychology. Do práce by jim mohli „fušovat“ sociální pracovníci

zdroj: Wikimedia

Ministerstvo zdravotnictví připravuje reformu psychiatrie. Ta má mimo jiné zvýšit dostupnost psychoterapeutických služeb pro méně závažné stavy pacientů prostřednictvím nezdravotnických specialistů, jako je speciální pedagog či sociální pracovník. S tím nesouhlasí Asociace klinických psychologů. Má za to, že by se mohla dobrá myšlenka vymstít pacientovi. Resort Adama Vojtěcha (ANO) původní vyjádření mírní, aby ho mlhavě potvrdil.

Ministerstvo zdravotnictví připravuje reformu psychiatrické péče. Ta by mimo jiné měla zvýšit dostupnost psychoterapeutických služeb pro méně závažné stavy pacientů prostřednictvím nezdravotnických specialistů, jako je například speciální pedagog či sociální pracovník. Důvodem je totiž nedostatek kvalifikovaných klinických psychologů a psychiatrů. Alespoň taková je interpretace spoluautorky reformy psychiatrie Kláry Laurenčíkové. Podle ní je klíčem k úspěchu včasnost. „Pokud se nacházíte v zátěžové situaci, kdy vás opustí manželka, a budete procházet těžkým rozvodem, ale dostanete včas, tzn. v řádu dnů, kvalitní psychoterapeutickou péči, psychoterapeut vás podpoří a provede tou pro vás těžkou životní situací, tak je velká šance, že to zvládnete a už nebudete žádnou další specializovanou pomoc potřebovat. Je velká šance, že včasnost zajištění základní terapeutické péče bude klíčem k tomu, aby byl člověk v pořádku,“ uvedla Laurenčíková v rozhovoru pro odborný časopis Ze zdravotnictví s tím, že právě s takovými situacemi by mohl pomoci speciální pedagog nebo sociální pracovník.

Psychologové se bojí o kvalitu

„Reforma nespočívá v tom, že se pacient hned musí dostat k psychologovi nebo psychiatrovi, prostě k odborníkovi. Se stránkou duševního zdraví dovede pracovat jak kvalitní sociální pracovník, tak speciální pedagog se speciálním psychologickým výcvikem. Řada situací je zvládnutelná i jinými profesemi než nutně klinickým psychologem či psychiatrem,“ tvrdí Laurenčíková.

Její slova se ale dotkla Asociace klinických psychologů. Mají za to, že vstup nekvalifikovaných nezdravotnických profesí může být na škodu. „V zájmu pacientů není myslitelné, aby do systému zdravotnictví vstupovali s nabídkou psychoterapeutických služeb odborníci nezdravotnických profesí, byť by tak činili v dobré víře a s úmyslem pomoci, a jako vstupní kvalifikaci nabízeli základy psychologie a psychoterapeutický kurz jako nadstavbu,“ uvedla prezidentka Asociace klinických psychologů Zuzana Svobodová.

Dobrá myšlenka se může vymstít

Původně dobrá myšlenka včasné péče by se tak mohla podle Svobodové velmi snadno obrátit proti pacientovi. „Neboť se mu nedostane péče kvalifikované, zaštítěné patřičnou odborností a doprovázené zodpovědností příslušného odborníka za své intervence. Reforma péče o duševní zdraví má za cíl mj. posunout péči více do terénu a blíže pacientovi. Jsme však přesvědčeni, že takový posun je užitečný a pacientovi prospěšný pouze za podmínky, že v terénu najde s jistotou plně kvalifikovaného zdravotníka (psychiatra nebo pedopsychiatra), vybaveného nejen odpovídající erudicí, ale také patřičnou zkušeností, které mu umožní odpovídajícím způsobem diagnostikovat, posoudit závažnost problému a míru rizika z prodlení a navrhnout další postup,“ dodala prezidentka asociace.

Resort Babišova zpěváka chtěl cenzurovat

S otázkou zda bude uvažovaný vstup nezdravotnických profesí s nabídkou psychoterapeutických služeb do systému zdravotnictví skutečně v zájmu pacienta, se redakce obrátila na ministerstvo zdravotnictví. Jeho mluvčí Gabriela Štěpanyová redakci velmi korektně naznačila, že by rozhovor cenzurovala. A to i přesto, že dle zvukové nahrávky bylo vyjádření Laurenčíkové přepsáno slovo od slova a redaktor se jí na sporné vyjádření opakovaně ptal a ujišťoval se. „Mnohá vyjádření v článku jsou zařazená v nesprávném kontextu a zkreslená,“ uvedla však Štěpanyová s tím, že rozhovor nebyl autorizován. Autorizace však není nijak podmíněná a hovoří-li odborník, který je zároveň spoluautorem jakékoli reformě o této rozsáhlé společenské změně, lze předpokládat, že je dostatečně komunikačně vyspělý, takže ví, co říká. Nadto byl z etického hlediska o nahrávání rozhovoru informován.

Ministerstvo potvrdilo, co rozporovalo

Nebude tedy nakonec nekvalifikovanost nezdravotnických profesí na škodu, jak tvrdí Asociace klinických psychologů a jak se opakovaně ujišťoval i redaktor časopisu Ze zdravotnictví? Když totiž zveřejněný rozhovor o reformě psychiatrie zvedl ministerskou mluvčí tak ze židle? Resort znalce zdravotnického prostředí, zpěváka Adama Vojtěcha (ANO), totiž nakonec z původních slov couvá, byť mlhavě připouští to, co Laurenčíková v původním rozhovoru řekla jasně. „Ministerstvo zdravotnictví se v rámci reformy péče o duševní zdraví zabývá také dostupností psychoterapeutické péče, která je v současné době nedostatečná. Ministerstvo zdravotnictví je však plně v souladu s Asociací klinických psychologů v tom, že tato péče musí být správně indikovaná, bezpečná a přínosná pro pacienta a poskytována profesionály s adekvátním vzděláním. Základem je posílení vstupu vyššího počtu odborníků – psychiatrů a klinických psychologů s psychoterapeutickým vzděláním do systému péče o duševní zdraví, protože systematická psychoterapie může být poskytovaná pouze na základě takto definovaného vzdělání,“ odpověděla mluvčí resortu Štěpanyová.

A dodala, že v rámci zvyšování dostupnosti služeb v komunitě a utváření systému péče reagujícího na všechny potřeby svých uživatelů je však nutno zajistit i další typy terapeutické podpory a poradenství. „Zde opět v souladu s vyjádřením asociace pracujeme na rozšíření služeb o psychoterapeutické intervence poskytnuté psychiatrickými sestrami nebo o nabídku krizové pomoci, sociálního poradenství, podpory poskytnuté vzdělaným pedagogem a další,“ potvrdila však, že lehčí případy by mohl v praxi „odbavit“ třeba speciální pedagog z nejbližší základní školy.

Marcel Mihalik