Revize cen léků ušetří 1,4 miliardy korun

Zdravotní pojišťovny ušetří díky zrychlené revizi léků Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) za rok až 1,4 miliardy korun. Úspora se týká léků proti některým autoimunitním chorobám. Jejich ceny se změní od 1. července, změnu úhrad by neměli pocítit pacienti na doplatcích za léky. Uspořené finance mohou být využity na nákup jiných léků.

Na některé léčivé přípravky byly uzavřeny dohody o úhradě a dohody o nejvyšší ceně výrobce s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Právě díky tomu by mohlo být dosaženo úspor pro veřejné zdravotní pojištění. „I přes změnu výše úhrady by nemělo dojít k tomu, že pacienti užívající tyto přípravky na ně budou nově doplácet. Výše doplatků závisí kromě úhrady ze zdravotního pojištění také na prodejní ceně, která je daná držitelem rozhodnutí o registraci, a také na podmínkách smlouvy uzavřené mezi specializovaným pracovištěm a zdravotní pojišťovnou,“ informoval SÚKL v tiskové zprávě.

„V případě, že by spotřeby těchto léčiv byly stejné jako v roce 2018 a úhrady zůstaly tak, jako při zahájení revize, lze odhadovat finanční úsporu ve výši stovek milionů až 1,4 miliardy korun. Léčivé přípravky nemusejí být totiž prodávány za maximální stanovené ceny. Platí, že čím nižší je skutečně uplatňovaná cena, tím nižší bude také skutečná úspora,“ vysvětluje Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Součástí revize byla skupina zaměnitelných přípravků, tedy léčiv s obdobnou nebo blízkou účinností, bezpečností a obdobným použitím nazvaná „imunosupresiva – biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo střevních onemocnění, parenterální“.

„O zahájení správního řízení požádala Všeobecná zdravotní pojišťovna tak, jak jí to umožňuje zákon. Abychom takovou revizi mohli zahájit, musejí odhadované úspory činit alespoň 30 milionů korun,“ dodává Storová.

Státní ústav pro kontrolu léčiv vede stovky revizí ročně, a každoročně tak zajišťuje snižování nákladů zdravotních pojišťoven na léky o stovky miliónů korun.