Soud odmítl žalobu advokáta, kterému vadí nošení roušek

FOTO: pixabay

Soud odmítl žalobu advokáta Adama Černého, který se domáhal zrušení opatření ministerstva zdravotnictví ohledně povinného nošení roušek. Ministerstvo totiž v mezičase nahradilo napadené opatření jiným a soud zároveň Černému nepovolil, aby svůj návrh přesměroval proti aktuálně platnému předpisu.

Svou správní žalobu Černý podal před měsícem proti mimořádnému opatření ze 4. května, kterým ministerstvo s některými výjimkami prodloužilo povinnost občanů nosit mimo bydliště respirátory, roušky, ústenky, šátky nebo jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének. Advokát mimo jiné argumentoval tím, že úřad překročil svou pravomoc a omezil ústavně zaručenou svobodu pohybu.

„Soud nemůže zrušit mimořádná opatření žalovaného (ministerstva), která již byla jednou zrušena,“ konstatoval nyní ve svém rozhodnutí o odmítnutí žaloby předseda soudního senátu Marek Bedřich.

„Jelikož ze zrušeného napadeného opatření obecné povahy již netrvá zásah do práv žalobce (Černého), není soud oprávněn akademicky deklarovat jeho případnou nezákonnost po dobu jeho trvání, tím méně tuto nezákonnost považovat za trvající a přenesenou do nově vydaného opatření obecné povahy,“ pokračoval soudce.

Na změnu žalobního návrhu nelze podle soudu přistoupit, protože by pak soud zkoumal opatření, které se sice s původně napadeným opatřením částečně prolíná, ale je účinné v jiném časovém i věcném rámci. Měněná opatření totiž vycházejí z potřeby ochrany obyvatelstva před onemocněním covid-19 v daném časovém úseku.

Soud také uvedl, že přenášení návrhů do řízení o nových mimořádných opatřeních by vedlo k neefektivním průtahům. „Pokud má navrhovatel (Černý) v úmyslu brojit proti jakýmkoliv jiným, nově vydaným opatřením obecné povahy, nic mu nebrání v tom, aby tak učinil novým, samostatným návrhem na jejich zrušení,“ uzavřel.

ČTK