Správné umístění pacienta v následné a dlouhodobé péči určí metodika

Metodické doporučení pro následnou a dlouhodobou zdravotní péči ministerstva zdravotnictví má pomoci lékařům se správným umisťováním pacientů. Nová metodika má zajistit hladký a pružný průchod pacienta zdravotnickým systémem.

„Ačkoliv je následná a dlouhodobá péče definována zákonem, přesto v praxi nejsou tyto dvě formy zdravotní péče dostatečně a srozumitelně vymezeny ani pro příjemce péče, ani pro poskytovatele obou forem péče, kteří je mnohdy v praxi jasně nerozlišují. Metodické doporučení by tedy mělo sloužit jako manuál pro lékaře k určení, kdy je či není určitý pacient indikován do následné a dlouhodobé zdravotní péče,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ministerské doporučení má být v zájmu zajištění odborného postupu poskytovatelů lůžkové péče při umístění pacienta. „Jednoznačně definuje rozdíl mezi následnou a dlouhodobou péčí, indikační kritéria pro definovanou péči a jasná kritéria pro přijetí pacienta do nejvhodnějšího zdravotnického zařízení,“ uvedlo ministerstvo.

Metodické doporučení navazuje na Metodické opatření Koncepce následné lůžkové zdravotní péče z roku 1998 a je aktualizováno podle současného systému zdravotní péče v České republice. Důvodem aktualizace je uvedení Metodického doporučení do souladu s platnými právními předpisy České republiky, které od roku 1998 byly již několikrát novelizovány.

Metodické doporučení pro následnou a dlouhodobou zdravotní péči bylo připraveno ve spolupráci se zástupci odborných společností Asociací nemocnic ČR, Českou gerontologickou a geriatrickou společností ČLS JEP, Psychiatrickou společností ČLS JEP, Českou pediatrickou společností ČLS JEP, Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, Sdružením praktických lékařů ČR, Asociací domácí péče ČR a Unií fyzioterapeutů ČR.

„Ministerstvo zdravotnictví doporučuje implementovat tento metodický materiál do vnitřních předpisů poskytovatelů zdravotní péče,“ uvedla mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová k pokynu, ten je zveřejněn ve věstníku ministerstva.