Starají se o bezdomovce a narkomany. Sami ale ochranu proti koronaviru téměř nemají

Pomáhají více než dvěma tisícům lidí na okraji společnosti, ochranných prostředků nemají dost ani pro sebe, FOTO: SANANIM

Pro 150 pracovníků a jejich 2500 aktuálních klientů dostala organizace SANANIM přiděleno 100 jednorázových roušek. Starají se v terénu o bezdomovce a narkomany, díky jejich práci se v rizikových komunitách daří držet na uzdě nemoci nebezpečnější než koronavirus.

Nedostatek ochranných prostředků v sociálních službách se projevuje i u terénních pracovníků. Ti nejsou chráněni odpovídajícím způsobem, z dodaného materiálu nevychází ani jedna celá rouška na pracovníka.

„Ty navíc nelze používat jako respirátor a žádnou bezpečnou ochranu od něj nelze očekávat. A abych nezapomněl, také jsme dostali 20 respirátorů.  Jejich počet je zcela nedostatečný. Přesto se naši zaměstnanci snaží, aby klienti nebyli roznašeči a ač sami nemají adekvátní ochranné prostředky, vyrábějí a distribuují látkové roušky pro závislé a lidi bez domova,“ říká Jiří Richter, výkonný ředitel SANANIMu.

Šíření nákazy v této skupině obyvatel by mohlo znamenat nekontrolovatelné rozšíření v celé populaci.

„Smysl naší činnosti je zmírnit to, jak si uživatelé drog ubližují, a zamezit šíření infekčních chorob v širší populaci,“ vysvětluje Aleš Herzog, šéf terénních programů SANANIMu.

Jeho tým tvoří zdravotníci, sociální pracovníci i speciální pedagogové. Poskytují informace, poradenství a sterilní zdravotnický materiál. Díky tomu se daří držet výskyt HIV, žloutenky typu C nebo syfilidy na nízké úrovni a neohrožuje širokou veřejnost. Stejné je to i nyní s 2019 nCoV, vyvolaným koronavirem.

„Selhala celá Babišova vláda, když se nedokázala postarat o lidi. Pokusím se zajistit ochranné prostředky i pro terénní pracovníky a jejich klienty. Nemůžeme připustit, aby se koronavirus nekontrolovaně šířil po metropoli mezi lidmi žijícími na okraji společnosti a zpravidla mimo dohled zdravotníků. To by časem ohrožovalo každého pražana,“ řekl lídr pražské TOP 09 Jiří Pospíšil.

V minulém týdnu předal Jiří Pospíšil několik tisíc antivirových polomasek sociálním pracovníkům v Praze, kteří pomáhají nemohoucím

Typický narkoman v Praze je dnes devětatřicetiletý bezdomovec a má zdravotní problémy šedesátníků. I proto je terénní práce navzdory poklesu uživatelů drog náročnější. Aktuálně ji navíc komplikuje nebezpečí nákazy novým korinavirem.

Lidé užívající návykové látky nebo bezdomovci patří v této souvislosti mezi obzvlášť rizikovou skupinu. Kromě vlastní závislosti se potýkají s doprovodnými zdravotními problémy, mají řadu komplikací a chybí jim zázemí. Proto je pro ně mnohdy obtížné dodržovat jedno ze základních opatření proti nákaze a sice pečlivou hygienu.

„Radíme jim, jakým způsobem se mají dezinfikovat a jak omezit další rizikové chování. Sami děláme veškerá opatření, abychom minimalizovali riziko nákazy v našich zařízeních a zároveň mohli s těmito lidmi nadále pracovat, edukovat je, motivovat ke změně a chránit je, sebe i společnost,“ dodává Herzog.  

Koronavirus napadá správnou funkci dýchacího systému, Norské středisko pro výzkum závislostí při Univerzitě v Oslu proto doporučuje lidem, kteří návykové látky inhalují, kouří nebo šňupají a jsou tak častěji vystaveni nákaze, aby zvážili jiný způsob užití. Ještě rizikovějším způsobem aplikace je ale ta nitrožilní.

Problém Prahy

Terénní programy SANANIM působí především v centru Prahy. Jeho sanitka stojí dvakrát týdně před Hlavním nádražím a třikrát týdně vyrážejí specialisté do terénu, zejména do okolí Hlavního nádraží, Václavského náměstí, ale také na Prahu 2, na Prahu 13 a v rámci externího terénního programu se dostávají i na uzavřenou drogovou scénu, která je terénním pracovníkům běžně nedostupná.

„Zatímco před dvanácti lety jsme byli v kontaktu asi tak s 130 uživateli denně, dnes je jich v průměru okolo 80.  Drogový trh se zmenšuje, doufám, že na tom máme svůj podíl, protože část lidí odešla do léčby. Ale jsou tam i jiné důvody, část klientů zemřela, někteří jsou ve vězení, dost jich odešlo z Prahy,“ říká pragmaticky Aleš Herzog.

Zdůrazňuje přitom aspekt sociálního vyloučení. Ekonomická krize v roce 2008 podle něj z Prahy vytlačila lidi, kteří na tom byli sociálně nejhůře. „Krize zasáhla rodiny našich klientů, zejména romské rodiny. Nejdříve se odstěhovaly z Karlína do Libně, pak na Černý Most, a pak už mimo Prahu, nejčastěji do Středočeského nebo Ústeckého kraje,“ popisuje.

Narkomanů ubývá, ale jsou na tom hůř

Ročně vymění terénní pracovníci SANANIM skoro půl milionu injekčních stříkaček, a vedle toho sbírají i volně ležící stříkačky, za rok jich jsou i čtyři tisíce. Klientela je z 95 procent stálá a v naprosté většině ji tvoří uživatelé injekčních drog (z nich je polovina na Subutexu, 35 procent užívá pervitin a 10 procent heroin). Desetina uživatelů, s nimiž je Sananim v kontaktu, jsou cizinci.

Populace uživatelů drog za poslední více než dekádu zestárla. „Když jsem před 12 lety nastoupil do SANANIMu, byl průměrný věk uživatele okolo 27 a 28 let. Dnes tam stále lidé v této věkové skupině jsou, ale už nám naštěstí moc nepřibývá mladých, dokonce máme minimum klientů ve věkové skupině do 25 let, pod 20 už téměř nikoho,“ popisuje Herzog proměnu struktury uživatelů a dodává, že lidé, se kterými dnes pracují, jsou na tom výrazně hůř. Kromě toho, že zestárli, mají velké spektrum zdravotních problémů. Velká část z nich bere drogy od 90. let. Průměrný věk klientů terénních programů SANANIM je aktuálně 39 let, ale mají problémy šedesátníků, typicky bércové vředy nebo problémy s játry.

V roce 2009 provedl Sananim šetření, podle jehož výsledků bydlely více než tři čtvrtiny klientů v bytech. To se dramaticky změnilo. Dnes už je to asi jen čtvrtina, zatímco více než polovina uživatelů drog je úplně bez domova. „Přebývají ve squatech, dost často ve stanech na okraji města, nebo chodí s igelitkou po Praze,“ vysvětluje Aleš Herzog. Spektrum klientů, s nimiž se setkává, je oproti předchozím letům o dost pestřejší. „Máme i klienty, kteří denně pracují, takže se s nimi celý týden nepotkáme a typicky v pátek je pak zahlédneme, jak si jdou koupit drogy. Další specifickou skupinou jsou uživatelé, kteří mají vedle závislosti i nějaké psychické onemocnění, po psychické stránce jsou na tom dost špatně, někdy mají bludy a mohou děsit své okolí, s nimi je to náročné,“ říká Aleš Herzog.

Je levnější se postarat

Terénní program SANANIM má aktuálně okolo tří tisíc klientů. Jeden kontakt s každým z nich vyjde v průměru na 273 Kč. Přibližně polovina pokryje zdravotnický materiál a polovina náklady na provoz služby terénní práce. Terénní pracovníci ročně ošetří 900 lidí a asi 268 jich otestuje na HIV, syfilis nebo hepatitidu C. Přes 90 % klientů je s pracovníky SANANIMu v dlouhodobém pravidelném kontaktu a vede méně rizikový život. Bez nízkoprahových služeb by společenské náklady související s užíváním drog enormně narostly – zejména náklady na léčbu infekčních nemocí a dalších zdravotních komplikací, které by se bez těchto služeb netýkaly jen uživatelů samotných, ale i běžné populace.