Startují Dny dětské onkologie, v léčbě patří ČR mezi elitu

Zdroj: FN Ostrava

V České republice proběhnou od 15. února do 1. dubna 2023 Dny dětské onkologie. Dětská onkologická pracoviště v Praze, Brně, Olomouci a Ostravě a dalších městech přichází s novinkami v léčbě i mimořádnými úspěchy. Neziskové organizace při těchto pracovištích připravily pro pacienty i veřejnost bohatý program.

Situace onkologicky nemocných dětí se stále zlepšuje a výsledky léčby potvrzují, že Česká republika patří mezi světovou špičku. Ročně zde onemocní přibližně 350 dětí, úspěšně se vyléčí 85 % z nich.

Největším pracovištěm v České republice je Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol. Ročně se zde léčí 200-250 dětí s onkologickým onemocněním, transplantaci kostní dřeně podstoupí přibližně 40 dětí. „Za loňský rok se podařilo dále vylepšit diagnostické možnosti pro děti s nádorovým onemocněním a začít používat některé nové cílené léky. Velmi zásadní pro to byla i spolupráce skvělých týmů z různých oborů celé Fakultní nemocnice Motol,“ uvádí přednostka Kliniky, doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.

Druhým komplexním onkologickým centrem je Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. „Také díky velmi dobrým výsledkům Kliniky dětské onkologie FN Brno v oblasti buněčných terapií dětí s nádory se Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v letošním roce podařilo získat prestižní evropský grantový projekt Horizon Europe Teaming for Excellence, který pomůže rozšířit možnosti specializovaných buněčných terapií pro děti z celé České republiky, ale i ze zahraničí,“ uvádí přednosta kliniky prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.  Ročně se zde léčí 150 nových dětí.

Hemato-onkologické oddělení Dětské kliniky FN Olomouc ročně diagnostikuje přibližně 15 dětských pacientů. „Zajišťujeme komplexní diagnostickou i terapeutickou péči, vyjma transplantací. Vědeckým zázemím je nám Ústav molekulární a translační medicíny LF UP v Olomouci, jehož posláním je provádět biomedicínský výzkum s cílem lépe porozumět příčinám vzniku nádorových onemocnění a vyvíjet budoucí humánní léky, zdravotnické prostředky a diagnostiku,“ říká vedoucí oddělení MUDr. Zbyněk Novák. Materiální, finanční a psychosociální podporu pracovišti poskytuje organizace Šance Olomouc.

Významnou roli také hraje Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie FN Ostrava, které je součástí Dětské kliniky FNO a plní funkci specializovaného pracoviště sdílené péče pro dětské pacienty z oblasti severní Moravy. „Většina dětí s leukemiemi je primárně léčena v Ostravě. Pro rodiny to znamená kratší vzdálenost a časovou úsporu při cestování, zajištění léčebných procedur nebo akutní ošetření při komplikacích, ale také blízkost rodinných příslušníků,“ uvádí Primář Oddělení dětské hematoonkologie FN Ostrava Doc. MUDr. Hubert Mottl, CS.c.

Na realizaci Dnů dětské onkologie se společně podílí neziskové organizace působící při jednotlivých pracovištích, kde pomáhají nejen v materiální rovině, ale také pořádají řadu aktivit, které usnadňují život pacientů a jejich rodin po dobu léčby a přispívají k jejich návratu do běžného života.  V rámci Dnů dětské onkologie připravily také řadu akcí pro veřejnost:

15. 2. Šance Olomouc – happening pro malé pacienty na Dětské klinice FNOL, zlaté nasvícení historických památek v centru města Olomouce, setkání vyléčených pacientů a jejich rodin na ledě zimního stadionu, slavnostní divadelní představení Kabaret nahatý Shakespeare.

20. 2. Haima Ostrava – XII. Ročník Dne pro onkologické děti a jejich rodiče (relaxační odpoledne pro maminky, zábava a zážitky šité na míru pro děti).

1. 4. Haima CZ Praha – Slavnostní vyřazení z léčby dětí vyléčených v roce 2022, Slovanský dům, Praha 14.00-18.00.

1. 4. NFDO Krtek Brno – Tradiční setkání na Hvězdárně a planetáriu Brno 10.00-18.00.

Od 15. února startuje také celorepublikový projekt Zlatá stuha online, prostřednictvím kterého mohou lidé podpořit neziskové organizace při jednotlivých pracovištích. Více na www.dnydetskeonkologie.cz.