Statut specializovaného centra roztroušené sklerózy získalo 15 nemocnic

Ministerstvo zdravotnictví udělilo 15 nemocnicím statut centra vysoce specializované péče o pacienty s roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optica. Zdravotnická zařízení musela splnit požadovaná kritéria, statut platí do roku 2025. Podle ministerstva na základě statutu budou moci odborná pracoviště poskytovat ošetření a léčbu s pomocí špičkových odborníků a technologií.

„Naše MS centrum vzniklo v roce 2004 jako desáté MS centrum v ČR a vůbec jako první specializované centrum tohoto druhu mimo fakultní nemocnice,“ říká neuroložka Alena Martinková, která je vedoucí lékařkou MS centra. Pracoviště Neurologické kliniky Pardubické nemocnice se stará o léčbu pacientů s roztroušenou sklerózou. „Po otevření MS centra jsme do péče převzali 37 pacientů, do té doby sledovaných zejména v Praze, kam museli za biologickou léčbou dojíždět. Pardubické MS centrum se od té doby rozrostlo na 800 pacientů užívajících biologickou léčbu a evidováno máme zhruba 1250 nemocných.“

„Centralizace péče o pacienty s roztroušenou sklerózou do vysoce specializovaných center, ve kterých bude zajištěna trvalá přítomnost a dostatečná zkušenost členů multidisciplinárního týmu, povede k zajištění dostupnosti a nejlepší možné kvality a efektivity zdravotní péče o pacienty trpící tímto onemocněním,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Roztroušená skleróza a neuromyelitis optica se vyskytují ve všech věkových kategoriích české populace. Diagnostika a péče o tyto pacienty představuje jeden z klíčových neurologických problémů. V České republice žije kolem 18 000 nemocných s těmito chorobami. Roztroušená skleróza a neuromyelitis optica jsou chronická onemocnění centrálního nervového systému vyžadující diferencovanou a vysoce specializovanou péči, která je díky novým možnostem schopna řadu nemocných udržet v plné nebo alespoň částečné pracovní schopnosti.

Statut centra byl do konce roku 2025 udělen následujícím poskytovatelům:

 1. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 2. Fakultní nemocnice v Motole
 3. Thomayerova nemocnice
 4. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 5. Fakultní nemocnice Brno
 6. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 7. Fakultní nemocnice Hradec Králové
 8. Fakultní nemocnice Olomouc
 9. Fakultní nemocnice Ostrava
 10. Fakultní nemocnice Plzeň,
 11. Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
 12. Nemocnice České Budějovice, a. s.
 13. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
 14. Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
 15. Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s.

„Podle přibývajících studií lze u velké části pacientů s roztroušenou sklerózou při včasné diagnostice a správně vedené léčbě docílit oddálení invalidity, která je podkladem ztráty práceschopnosti, o řadu let. Pacienty s roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optica je proto třeba koncentrovat k poskytovatelům zdravotních služeb, kteří jsou schopni poskytnout vysoce specializovanou péči,“ zdůrazňuje ministr Vojtěch.

Statut centra vysoce specializované péče mají v současné době pracoviště v 19 oborech. Jde především o oblasti onkologie, traumatologie, ale třeba i kardiovaskulární či perinatální péče. Statut se uděluje na dobu určitou, zpravidla na 5 let.