Stojí za koncem ředitele Maška selhání nebo dvorní Babišova psychiatrička Protopopová

Přítomnost Dity Protopopové prozrazuje na oficiálních fotkách jen nenápadná jmenovka na stole

Jaromír Mašek skončil k 16. únoru letošního roku ve funkci ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch jej z funkce odvolal, důvodem měla být hlavně nespokojenost s aktivitou nemocnice v zavádění reformy psychiatrické péče. Jenže zaměstnanci psychiatrické nemocnice mají jasno, tvrdí, že si tak Dita Protopopová vyřizuje staré účty s ředitelem nemocnice. Ta už se proslavila svou péčí o premiérova syna.

„Dita Protopopová, tehdy ještě Kalnická, u nás kdysi pracovala. Bývaly jsme dokonce kamarádky. Velmi se ale změnila. Když z naší nemocnice odcházela, řekla, že řediteli ještě ukáže. Marně jsme jí to rozmlouvali,“ řekla zdravotní sestra Marcela Kotnová pro regionální deník.

 „Něco takového zásadně odmítám. Odvolání ředitele přímo řízené organizace je plně v gesci ministra zdravotnictví. Ano, v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod jsem shodou okolností před více než deseti lety pracovala, ale s panem ředitelem jsem měla korektní pracovní vztahy,“ brání se Dita Protopopová.

Část důvodů, proč ministr Vojtěch odvolal ředitele Maška je však minimálně sporná.

„Ministerstvo spravedlnosti upozornilo na to, že pan ředitel v posledním roce opakovaně odmítá přijímat pacienty k ochrannému léčení, a to i závažné sexuologické případy,“ uvedl ministr Vojtěch.

Jenže ředitel Mašek tvrdí, že pro to měl důvod.

„Loni jsme požádali asi ve čtyřech případech příslušné soudy o určení jiné nemocnice k realizaci nařízeného ochranného léčení sexuologického. Jednalo se o odsouzené, u kterých nebyl právní důvod k nařízení ochranného léčení k nám,“ uvedl Mašek pro zdravé zprávy a dodal. „V té době bylo naše sexuologické oddělení plně obsazeno, což je ostatně trvalý stav.“

Podle ministra Vojtěcha měly fakultní nemocnice a záchranná služba v Královehradeckém kraji upozornit na to, že pan ředitel Mašek bez oznámení vypověděl dříve dojednanou spolupráci v rámci krajské koncepce a odmítá přijímat některé akutní dětské pacienty.

„Koncepce Královéhradeckého kraje týkající se akutních dětských pacientů nemůže naší nemocnici ukládat žádné povinnosti,“ vysvětlil Mašek. Navíc má dětské oddělení v Havlíčkově Brodě pouze 34 lůžek pro spádovou oblast 1,13 milionů obyvatel. „Tedy lůžek, která jsou trvale plně obsazena. Máme pouze jednoho atestovaného pedopsychiatra,“ dodal Mašek.

Bizarnost kritiky ředitele Maška za odmítání dětských pacientů z Královehradeckého kraje, dokáže nejvýstižněji vyjádřit snad jen mapa spádovosti Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod situované na Vysočině.

 „Koncepce stanovila, že PN Havlíčkův Brod, jako největší poskytovatel zdravotní péče na Vysočině i ve vedlejším Královehradeckém kraji, bude přijímat pacienty z obou krajů,“ upřesnila mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová. Jenže tady nastává další zásadní problém, který hlava nebere a lze předpokládat, že by ho ministr vědět mohl. Vysočina s Královéhradeckým krajem vůbec nesousedí.

Sám Královehradecký kraj koncepci neobhajuje. „Kraj netvoří síť poskytovatelů zdravotních služeb, ani za ni neodpovídá. To je povinností zdravotních pojišťoven,“ uvedla mluvčí Sylvie Velčovská.

Proč nebylo zřízeno lůžkové oddělení pro dětské pacienty v Královehradeckém kraji v rámci reformy psychiatrické péče však Ivan Duškov, který je za reformu odpovědný, nevysvětlil. Fakultní nemocnice Hradec Králové přitom psychiatrickou kliniku má.

Navíc jedním z důvodů, proč se vůbec psychiatrická péče reformuje, je nerovnoměrné rozložení sítě služeb.

Co tedy bylo důvodem odvolání ředitele Maška zůstává otázkou. Kdo konkrétně vytýkal řediteli nedostatky ministerstvo neupřesnilo. „Pan ředitel dostával dlouhodobě zpětnou vazbu od Výkonného výboru reformy,“ uvedla ministrova mluvčí Štěpányová.

Faktem je, že ve Výkonném výboru reformy figuruje i Dita Protopopová.

Z vyjádření ministra zdravotnictví také vyplývá, že neexistuje plán, jak by měla reforma psychiatrické péče do detailu vypadat. Mezitím už se ale zavádí do praxe.

„Bohužel představa, že si úředníci na Ministerstvu zdravotnictví nebo i námi zaměstnaní odborníci sednou a vymyslí od stolu tak složitou věc, jakou je reforma psychiatrické péče, takzvaně na klíč, a ředitelé psychiatrických nemocnic dostanou přesný návod, jak změny implementovat, je velice krásná, ale není reálná,“ uvedl ministr Vojtěch.

Reforma stojí na dotacích

„Pan ředitel odmítl naplňovat transformační plán, včetně implementace nového uspořádání systému ochranného léčení v rámci reformy psychiatrické péče, schváleného vládou a Výkonným výborem reformy, a to pouze z důvodu toho, že má jiný názor na koncepci této péče,“ vytkl Vojtěch.

„Očekávám komunikaci, kritickou, ale konstruktivní, zpětnou vazbu, zapojení se do formulace cílů, odborné diskuse, přicházení s vlastními návrhy řešení,“ dodal ministr.

„Například multidisciplinární tým či centra duševního zdraví nemají žádnou skutečnou právní subjektivitu v zákonu o zdravotních službách, v zákonu o sociálních službách. Což je důležité pro jejich dlouhodobou provozní i ekonomickou udržitelnost,“ říká Mašek. Podle Maška představuje problém i financování dotacemi z fondů EU. To je zajištěno na omezenou dobu, nejčastěji na 18 měsíců a bez spolehlivé záruky budoucího financování.

„Vadí mi to z toho důvodu, že pokud tyto nové služby nakonec skutečně vzniknou, mohou po skončení dotovaného provozu skončit svoji činnost bez náhrady,“ říká Mašek.

„Problém je v tom, že se zdravotními pojišťovnami byly uzavřeny příslušné smlouvy, ale ty stanoví financování zdravotních služeb center duševního zdraví pouze do poloviny roku 2021. Mnoho nových zdravotních výkonů spojených s provozem center duševního zdraví není obsažena v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami,“ dodává Mašek.