Středočeské nemocnice dostanou přes 200 mil.Kč na investiční akce

Benešovská nemocnice bude mít komplexní rehabilitační centrum

Středočeské nemocnice letos dostanou z krajského rozpočtu přes 200 milionů korun na modernizace pavilonů a obnovu zdravotnické techniky. Uvolnění peněz z krajského rozpočtu na deset vybraných investičních akcí schválili krajští radní, potvrdit to musí ještě 29. dubna zastupitelstvo.

„Převedeme nemocnicím na jejich už rozjeté investiční akce nevyčerpané peníze z minulého roku, aby mohly co nejrychleji uzavřít dodatky ke smlouvám a své projekty dokončit,“ uvedl radní pro zdravotnictví Robert Bezděk (ANO).

Například benešovská nemocnice získá 33 milionů korun na rekonstrukci interního pavilonu s celkovými náklady 68 milionů korun. Z vlastních zdrojů nemocnice uhradí dva miliony, zbytek zaplatí kraj. Dalších 30 milionů dostane letos benešovská nemocnice na vybudování komplexního rehabilitačního centra. Na tuto akci za 230 milionů nemocnice z vlastních zdrojů vynaloží tři miliony korun, zbytek dofinancuje kraj v dalších letech.

Kolínská nemocnice dostane téměř 55 milionů korun na rekonstrukci porodního a lůžkového oddělení intermediální a pooperační péče. Celkové předpokládané náklady jsou přes 99 milionů korun, z toho 79 milionů představuje investiční dotace z rozpočtu kraje. Z vlastních zdrojů by měla nemocnice hradit 20 milionů korun.

Příbramská nemocnice získá 26,5 milionu korun na dokončení rekonstrukce křídla D4 monobloku. Celkové náklady jsou téměř 100 milionů korun, z toho 95 milionů představuje investiční dotace z rozpočtu kraje a vlastní zdroje nemocnice činí 4,9 milionu korun.