Studijní program pro nadané mediky má první absolventy

Zdroj: Pixabay

Prvních třináct studentů, kteří se před šesti lety dostali do pilotního ročníku speciálního modulu v rámci magisterského studijního programu Všeobecného lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MU) zaměřeného na vědu, jej letos zakončí obhajobou závěrečné práce. Sedm z nich bude svůj výzkum prezentovat před odbornou komisí v pátek 25. ledna a zbylá část pak 10. dubna. V České republice unikátní program pro talentované studenty fakulta dál rozvíjí a v současnosti se ho účastní asi 100 budoucích lékařů.

Fakulta vytvořila program nazvaný P-Pool po vzoru zahraničních univerzit s cílem nabídnout nadaným studentům s hlubokým zájmem o medicínu možnost podílet se od počátku rovněž na vědecké práci. „Systematicky a individuálně se jim věnujeme a vychováváme z nich lékaře dobře obeznámené s biomedicínským výzkumem. Jsou pak schopni vlastní vědecké práce,“ uvedla proděkanka Lékařské fakulty MU pro výuku v preklinických oborech a také koordinátorka P-PooL Kateřina Kaňková.  

Do programu se mohou dostat jen vybraní studenti, kteří se nejlépe umístí v přijímacím řízení, mají o obor hluboký zájem a už na střední škole se věnují dalším aktivitám, jako je účast v přírodovědných olympiádách nebo vlastní výzkumná činnost v rámci Středoškolské odborné činnosti. „Musí také napsat motivační dopis a nezbytnou podmínkou je velmi dobrá znalost angličtiny,“ doplnila Kaňková s tím, že každý rok je do modulu vybrána maximálně dvacetičlenná skupina studentů.

V současné době mají tito mladí lidé ke standardnímu studiu Všeobecného lékařství navíc ještě osm semestrů trvající kurz Vědecká příprava, který jim poskytuje teoretickou průpravu v oblastech souvisejících s výzkumnou prací. Jde například o etiku ve výzkumu, různé metodologické přístupy, vědecké psaní nebo základy biostatistiky. Zároveň se po většinu studia věnují vlastním vědeckým projektům a právě ty budou první absolventi unikátního studijního modulu obhajovat. Během minulých šesti let se věnovali například výzkumu nádorů u dětí, asistované reprodukci nebo neurodegenerativním chorobám, jako je Alzheimerova či Parkinsonova nemoc. Většina z nich už své závěry publikovala v odborných časopisech.

TZ: Masarykova univerzita