Masarykův onkologický ústav povede Svoboda

Novým ředitelem bude prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Novým ředitelem Masarykova onkologického ústavu se stane onkolog Marek Svoboda, který v ústavu působí od roku 2004 a od roku 2010 je náměstkem ředitele pro vědu, výzkum a vzdělávání. S účinností od 1. července ho jmenoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová. Současný ředitel a senátor Jan Žaloudík sám skončí k poslednímu červnu. Zdůvodnil to věkem, protože v létě oslaví 65. narozeniny.

Svobodu doporučila Vojtěchovi na základě otevřeného výběrového řízení výběrová komise složená z 16 představitelů odborných společností, profesních komor, odborů, lékařské fakulty, zástupců Brna, Jihomoravského kraje a ministerstva zdravotnictví. „Masarykův onkologický ústav je klíčovým odborným zdravotnickým zařízením a profesor Svoboda je zárukou v pokračování současné kvalitní práce ústavu. Věřím, že bude schopen přinést nové impulsy v rozvoji vědy, výzkumu i léčby na tomto pracovišti,“ uvedl ministr Adam Vojtěch.

Nový ředitel musí podle něj nadále sledovat pravidla financování zdravotní péče a změny v hospodářské a legislativní oblasti, které mohou mít dopad na rozpočet ústavu a poskytované služby. „Musí činit rychlá a strategicky správná rozhodnutí tak, aby bylo možné udržovat finanční stabilitu organizace v provozní oblasti a mezinárodně akceptovatelnou kvalitu poskytovaných služeb,“ doplnil Vojtěch.

Svoboda vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity Brno, na které v roce 2008 získal titul Ph.D. v oboru onkologie a v roce 2018 se stal ve stejném oboru profesorem. Je členem několika českých i mezinárodních odborných společností. Před nástupem do Masarykova onkologického ústavu působil několik let ve Fakultní nemocnici Brno i na odborných pracovištích ve Spojených státech amerických.

ČTK