Teplická nemocnice má nový pavilon s operačními sály

FOTO:TN

Zázemí pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) s jednotkami intenzivní péče (JIP) jsou součástí nového pavilonu v areálu teplické nemocnice. Má se jednat o největší investiční akcí ve třináctileté historii Krajské zdravotní, cena dosáhla 180 milionů korun.

V nových operačních sálech bude veškeré současné spektrum operačních výkonů, které jsou v teplické nemocnici prováděny. Operovat zde budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky.

„Ústecký kraj výstavbu nového pavilonu v teplické nemocnici podpořil. Takové finance slouží k tomu, aby obyvatelé Ústeckého kraje měli k dispozici co nejlepší zdravotní péči. Aby nemuseli jezdit na zdravotnická pracoviště do jiných krajů, pokud mají například úraz, abychom to kvalitní a dobré, pokud jde o zdravotnictví, měli možnost nabídnout doma,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

„Když jsme uvažovali o záměru, počítali jsme původně s rekonstrukcí stávajícího anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Představenstvo nakonec rozhodlo o přistavení ještě jednoho podlaží pro ARO na právě budovaný pavilon. Celou investici finančně podpořil Ústecký kraj,“ uvedl předseda představenstva KZ Jiří Novák.

„Sluší se poděkovat vedení Ústeckého kraje za dlouhodobou finanční investiční podporu, které se Krajské zdravotní dostává. Bez ní by obnova a rozvoj nemocnic, nebyl možný v takovém tempu, jak se to v posledních letech děje,“ řekl generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala.