Test vyvinutý olomouckými vědci získal certifikaci k detekci onemocnění COVID-19

V září 2020 představili vědci z Lékařské fakulty Univerzity Palackého (LF UP) nový typ PCR testu, který zhruba za hodinu po odběru umí prokázat přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 a odhalit infekci i u bezpříznakových jedinců v akutní fázi nemoci. Test, který byl vyvinut společně s českou soukromou firmou, nyní získal certifikát pro profesionální použití v diagnostice a může se tedy využívat k průkazu SARS-CoV-2

Výzkumníci v současné době dokončili studii, v níž porovnávali odběry z nosohltanu na odběrových centrech se samovýtěry z nosu, a výsledky naznačují velkou shodu a požadovanou citlivost k průkazu SARS-CoV-2.

„V současné době bude velmi důležité monitorovat vliv rozvolňování restrikcí zavedených k zamezení šíření infekce COVID-19, abychom se co nejdříve mohli vrátit do běžného života. I přes naděje vložené do nových vakcín bude nutné v nadcházejících měsících monitorovat šíření infekce, detekovat epicentra a identifikovat rychle jedince, kteří jsou v infekční fázi nemoci a kteří mohou šířit virus na další osoby. Jen tak se nám podaří rychle se vrátit do normálu,“ uvedl přednosta Ústavu imunologie při Lékařské fakultě Univerzity Palackého a Fakultní nemocnici Olomouc Milan Raška.

Do vývoje PCR testu se zapojili výzkumníci Ústavu imunologie LF UP už v březnu 2020. Práci publikovali v srpnovém vydání prestižního odborného časopisu Diagnostics.

„Jedná se citlivý PCR test, který umožní získat výsledky bez náročné izolace RNA. Tento test je vhodný pro akutní fázi nemoci, která je pro přenos mezi jedinci nejdůležitější. Naopak neprokazuje jedince, kteří již infekci prodělali v minulosti,“ řekla vedoucí univerzitního výzkumného týmu Eva Kriegová.

Test byl certifikován pro diagnostické použití

Test, který byl vyvinut společně s českou komerční firmou, nyní získal certifikát pro profesionální použití v diagnostice (označení CE IVD), který vydává Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL). „Test byl vyvinut na české univerzitě ve spolupráci s českou soukromou společností a má parametry, které splňují mezinárodní standardy a doporučení. Jsme rádi, že byl nyní certifikován pro profesionální použití v diagnostice,“ dodala Kriegová.

Validační studie k samovýtěru z nosu

V současnosti výzkumníci dokončili studii, v níž porovnávali odběry z nosohltanu v odběrových centrech se samovýtěry z nosu, a výsledky naznačují velkou shodu a srovnatelnou citlivost obou přístupů průkazu SARS-CoV-2.

„Velkou výhodou je možnost provedení výtěru samotným jedincem, což eliminuje možnost nakažení odebírajícího personálu. Samovýtěr z nosu odběrovou štětičkou je velmi jednoduchý. Štětička se zasune postupně do obou nosních dírek a následně se uzavře do mikrozkumavky se speciálním médiem. Poté se virus inaktivuje zahřátím, takže ztrácí schopnost infikovat, a ihned se provede vyhodnocení pomocí PCR testu. Test je velmi snadno proveditelný pro laboratorní personál i zaškolené studenty se zkušeností s PCR technikami,“ přiblížila postup Regina Fillerová, která se na vývoji testu podílela.

„Provádění testů ze samovýtěrů by mohlo významně přispět k rozšíření kapacit, které jsou často limitovány nutností odběru pomocí odběrového personálu vybaveného ochrannými pomůckami,“ dodala.

„Naše současné řešení umožní rychlé testování na COVID-19 za rozumnou cenu a nabízí alternativu k antigenním testům, které mají nižší citlivost a vyžadují kratší intervaly testování než současné PCR testy,“ objasnil Petr Kvapil z firmy IAB, která s olomouckými akademiky spolupracuje už od roku 2015, kdy vznikl společný projekt OLGEN mezi LF UP a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava.