Testování 1400 seniorů v Brně odhalilo u 50 Alzheimerovu nemoc

Praktičtí lékaři v Brně dali asi 1400 seniorům nad 65 let test, díky kterému u více než 50 z nich odhalili Alzheimerovu chorobu. Řekl to náměstek primátorky Brna Petr Hladík. Podle něj je nová metoda od ledna v úhradové vyhlášce a mohou ji užívat všichni praktičtí lékaři v České republice. Podle lékařky Hany Matějovské Kubešové může včasná diagnostika a nasazení léčby nemoc zpomalit.

Testování začalo v Brně v roce 2017 a zapojilo se do něj 20 ordinací praktických lékařů. Test obsahoval například odečítání sedmiček od počáteční stovky nebo nakreslení hodinového ciferníku k vyznačeným hodinám. „Pokud senior tento test nezvládne, nemusí to hned znamenat Alzheimerovu chorobu, ale je pak vyšetřen ještě hlouběji,“ uvedl Hladík.

Ze 1400 testovaných nesplnilo počáteční test asi 200 lidí, kteří se rozdělili na čtyři zhruba stejně velké skupiny. Podle Matějovské Kubešové se u 50 lidí nakonec prokázala Alzheimerova choroba, u dalších například deprese, jiná skupina měla sekundární příčinu úbytku paměti a členové poslední skupiny se nechtěli nechat dál vyšetřit, takže v nich mohli a nemuseli být lidé s Alzheimerovou chorobou.

Matějovská Kubešová upozornila, že Alzheimera sice nelze zcela vyléčit, jeho včasné odhalení a zahájení léčby může ale nemoc zpomalit a umožnit pacientovi déle žít kvalitní život. „Kdybychom s nemocí nic nedělali, tak člověk čtyři roky drobně zapomíná, potom následuje tříleté stadium se závažnějšími poruchami chování, kdy může nastat například zapomenutí na vodu nebo plyn a následné vytopení sousedů. Potom je dvouleté stadium, kdy člověk ztrácí schopnost si vůbec zapnout knoflík, a pak je nejtěžší roční stadium, kdy už člověk neovládá své funkce a potřebuje kompletní ošetřovatelskou péči,“ popsala Matějovská Kubešová, přednostka Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství Fakultní nemocnice Brno.

Na základě brněnské akce je podle Hladíka metoda od ledna v úhradové vyhlášce a mohou ji použít všichni praktičtí lékaři. Pokud pacient nesplní první test, následuje složitější, pokud ani ten nesplní, lékař ho pošle na odborná vyšetření, která mohou Alzheimerovu chorobu odhalit.