Testování zaměstnanců ve firmách může pokračovat, rozhodl soud

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl návrhy směřující proti opatření, na jehož základě se zaměstnanci ve firmách v uplynulých týdnech testovali na covid-19. Návrhy podaly odbory, firma a dvě ženy. Soud konstatoval, že vnímá a mnohdy také sdílí výhrady lidí k zásahům do života kvůli pandemii koronaviru. Přezkoumávaná opatření ministerstva zdravotnictví však před soudem tentokrát obstála, stejně jako metoda antigenního testování s odběrem z nosní dutiny. Zároveň soud znovu apeloval na důkladné odůvodňování koronavirových opatření.

Dnešní veřejné jednání bylo už třetí, při kterém se soud zabýval testováním ve firmách. Ve spojeném řízení projednal návrhy na zrušení opatření ve znění z 1., 5. a 15. března. Momentálně je v platnosti ještě později aktualizovaná verze. Pisateli návrhů byly Nezávislé odbory Teva Czech Industries a jedna zaměstnankyně podniku, dále brněnská společnost Castellana, která podniká v pohostinství, a její jednatelka.

Zákon neumožňuje podmínit přítomnost na pracovišti negativním testem nebo uložit zaměstnavateli, aby zajistil pro své zaměstnance příslušné testy, řekl u soudu advokát David Zahumenský, jenž zastupoval všechny aktéry. Systém v praxi přináší potíže, je zbytečný, nikdy nemůže dosáhnout svého cíle, doplnil odborář opavské společnosti Teva Marek Mucha. Zástupce ministerstva zdravotnictví opatření hájil jako řádně odůvodněné a racionální.

První návrh na zrušení testování ve firmách zamítl soud 8. dubna. Povinnost podrobit se testování na koronavirus podle soudu vyplývá z pandemického zákona, opatření ministerstva jen upravuje podmínky a rozsah.

Jiný senát NSS pak ale 14. dubna rozhodl, že opatření z 5. března bylo v rozporu se zákonem. Zrušit ho nemohl, protože už bylo nahrazeno novým zněním. Ministerstvo podle soudu neodůvodnilo, nakolik opatření přispívá k potlačování pandemie ani nezvážilo zásah do práv lidí. Dnes už soud uvedl, že opatření je dostatečně podložené, byť jen stručně odůvodněné.

Minulý týden NSS zrušil celé mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které kromě jiného omezilo provoz obchodů, služeb i setkávání lidí. Zásah měl několikadenní odklad, ministerstvo tak mohlo opatření upravit.

ČTK, dom