U zrodu léku remdesivir stál český virolog Tomáš Cihlář

FOTO: Archiv Tomáše Cihláře

Remdesivir je antivirotikum, které zabraňuje množení viru. Lék vyvinul tým lékařů americké společnosti Gilead Sciences, v jehož čele stojí český virolog Tomáš Cihlář. Lék měl původně sloužit pro léčbu krvácivé horečky ebola a v poslední době se o něm píše v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem. Světová zdravotnická organizace (WHO) označila letos v lednu remdesivir za „nejslibnějšího kandidáta“ na lék proti nemoci COVID-19.

Přípravek se nyní testuje a jeho použití pro pacienty s nemocí COVID-19 dočasně schválilo také ministerstvo zdravotnictví ČR. Povolení použít experimentální lék pro pacienta napojeného na mimotělní oběh získala od americké firmy Všeobecná fakultní nemocnice (VFN).

Agentura Reuters s odkazem na prohlášení společnosti Gilead Sciences, že společnost přestává „kvůli přílišné poptávce v posledních dnech“ udělovat povolení k pokusné léčbě remdesivirem. Jedinou výjimku budou tvořit těhotné ženy a děti mladší 18 let. Kalifornská farmaceutická firma sdělila, že v posledních dnech zaznamenala exponenciální nárůst žádostí individuálních pacientů o podstoupení léčby tímto neschváleným lékem, a celý program byla proto nucena zastavit. Nyní se bude soustředit na to, jak lék zpřístupnit většímu počtu lidí.

Gilead Sciences je farmaceutická společnost, která se zabývá výzkumem, vývojem a distribucí inovativních léků. Společnost si rovněž klade za cíl péči o pacienty, kteří v různých částech světa trpí chorobami ohrožujícími život. Zaměřuje se převážně na vývoj antivirotik užívaných v boji s HIV a AIDS, v léčbě chřipky či hepatitidy typu B. Založena byla v roce 1987 a sídlí v kalifornském Foster City.

Gilead Sciences v minulosti úzce spolupracovala s významným českým chemikem Antonínem Holým, který zemřel v roce 2012. Patenty na Holého léky odkoupila americká firma již v roce 1990. Výsledkem spolupráce Gilead Sciences s profesorem Holým byly léky pro pacienty s HIV a AIDS či pro léčení chronické hepatitidy B. Stále spolupracuje s českým Ústavem organické chemie a biochemie, který Holý vedl. Za licenční poplatky a patenty, které jsou výsledkem práce profesora Holého a jeho týmu, získává český ústav od americké společnosti téměř dvě miliardy korun ročně. V roce 2006 uzavřela firma Gilead smlouvu s ústavem pro zřízení společného výzkumného centra.

ČTK, jš