Učená společnost vyzvala vládu, aby tlumení koronavirové pandemie opírala o názory kompetentních odborníků

Učená společnost s velkými obavami sleduje rozsáhlé šíření infekce COVID-19 v české populaci. Vyzvala Vládu České republiky, aby další postup tlumení současné koronavirové pandemie opírala výlučně o názory kompetentních odborníků z oblasti hygieny, epidemiologie a infekčního lékařství. Jako nekompetentní, kritizuje pokus ministerstva zdravotnictví o vývoj vlastní vakcíny.

„Vládou oznámené rozvolnění protiepidemických opatření v závěru první vlny pandemie se ukázalo být velkou chybou, jejíž následky nás budou pronásledovat v dalších týdnech a měsících. Budou mít významný vliv nejen na zdravotní stav občanů, ale i na chod zdravotnických zařízení, škol, podniků, úřadů i kulturních zařízení a také boudou mít významný dopad ekonomický,“ píše Rada Učené společnosti České republiky k současnému řešení pandemie COVID-19.

„Máme za to, že dnešní situace je důsledkem kombinace nedostatečného zajištění služeb zkušených odborníků z oblasti hygieny, epidemiologie a infekčního lékařství a také toho, že odpovědné struktury státu podlehly v některých oblastech tlaku lobbistických struktur či těch, kteří nejsou přímo odborníky v oblasti epidemiologie či infekčního lékařství. Považujeme také za nevhodné, aby zásadní rozhodnutí v tak složitých záležitostech, jakými jsou protipandemická opatření, činila vláda nekonsistentně a chaoticky,“ dodává rada.

„Jako příklad nekompetentního přístupu přišlo Ministerstvo zdravotnictví České republiky v počátku pandemie s rozhodnutím vyvinout vlastními silami vakcínu proti COVID-19 a pověřila tímto úkolem tři státem řízená rezortní výzkumná pracoviště bez potřebné analýzy proveditelnosti,“ popisuje rada.

Na problematičnost tohoto rozhodnutí upozornili už začátkem května. Současná situace podle společnosti jasně ukazuje, že úsilí výzkumných kapacit by mělo být místo toho napřeno k mapování variability biologických vlastností nového koronaviru, k poznání imunobiologie a patogeneze infekce novým koronavirem, k vývoji moderní diagnostiky koronavirového původce nákazy na bázi rychlých a spolehlivých testů a k aplikací získaných poznatků do epidemiologie pandemického procesu v naší zemi.

„Pro takové úkoly má česká věda a český výzkum dostatečné kapacity v ústavech Akademie věd ČR, na univerzitách a v některých výzkumných ústavech. Přitom vědci již na jaře a v létě prokázali, že jsou schopni dát své intelektuální i přístrojové kapacity do služby protipandemických aktivit,“ píše učená společnost.

„V této situaci vyzýváme Vládu České republiky, aby další postup tlumení současné koronavirové pandemie opírala výlučně o názory kompetentních odborníků z oblasti hygieny, epidemiologie a infekčního lékařství,“ dodává rada učené společnosti.

Rada důrazně doporučila, nacházet inspiraci v postupech sousedních zemí, které jsou v současné době v zápase s koronavirovou pandemií úspěšnější. Jako příklad uvedli Slovensko, Polsko, Německo či Rakousko.

„Požadujeme dále, aby byla urychleně přehodnocena současná strategie testování tak, aby nebyly neúnosně zatěžovány diagnostické kapacity a aby bylo co nejrychleji zavedeno účelné a rychlé testování osob s příznaky onemocnění,“ pokračuje společnost.

Pro to, aby se pandemie dostala pod kontrolu, považujeme za zásadní jasné, srozumitelné, odborně podložené a konsistentní instrukce pro veřejnost. Proto také očekáváme, že ministři a další vysocí státní úředníci budou podávat do medií zásadně stejné informace, že se nebudou popírat a že se tyto informace nebudou měnit každým dnem.

Členy Rady Učené společnosti České republiky jsou:

  • prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc. 
  • prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. 
  • prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.
  • prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 
  • RNDr. Šárka Nečasová, DSc. 
  • RNDr. Ivo Starý, CSc. 
  • prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
  • prof. PhDr. František Čermák, DrSc.  a humanitních