Úhradová vyhláška pro rok 2023 posílí prevenci

Zdroj: Shutterstock

Podle dat zdravotních pojišťoven chodí na pravidelné preventivní prohlídky k praktikovi jen asi třetina lidí. Úhradová vyhláška pro rok 2023 motivuje praktické lékaře k posílení preventivních prohlídek. Lidé mají nárok na preventivní prohlídku jednou za dva roky. Zvýšit zájem o preventivní prohlídky pacientů má u praktických lékařů zejména nový systém bonifikací.

„Bonifikace je nastavena formou navýšení základní kapitačně výkonové platby, a to o 2 Kč, v případě, že poskytovatel provede či vykáže v hodnoceném období u minimálně 30 % svých registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ve věku 40 až 80 let preventivní prohlídku vykázanou výkony 01021 nebo 01022. Tato bonifikace platila i v roce 2021, nicméně navýšení základní kapitační platby bylo pouze o 0,50 Kč,“ přibližuje Radka Bauerová, vedoucí smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami ze společnosti STROFIOS a.s.

V úhradové vyhlášce pro rok 2023 je obdobná bonifikace nově zavedena také pro praktické lékaře pro děti a dost, neboť uvádí rovněž navýšení kapitační platby o 2 Kč, pokud poskytovatel provede preventivní prohlídku (výkon 02031, 02032) alespoň u 40 % svých registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ve věku 6 až 19 let. Spousta lidí neví, že mají nárok na preventivní prohlídku jednou za 2 roky, případně nesledují, kdy byli na prohlídce naposledy. Výhodou je, že v dnešní době může tyto informace generovat sám informační systém lékaře a rovnou odeslat pacientovi pozvánku k preventivní prohlídce, bez nutnosti vypisování korespondenčních lístků, jak tomu bývalo dříve.

„Myslím, že navýšení základní kapitační platby už by mohlo být pro lékaře motivující k tomu, aby své registrované pojištěnce informovali o tom, že již uplynula/uplyne doba dvou let od jejich poslední preventivní prohlídky a vyzvat je k objednání se. Pokud k tomu rovnou přidají odkaz na objednací formulář, výzvu dvakrát např. v rozmezí 14 dní zopakují, udělají maximum pro pacienty, aby se mohli pohodlně objednat,“ myslí si Radka Bauerová, která se věnuje poradenství v oblasti vykazování zdravotní péče a vztahů poskytovatelů zdravotní péče a zdravotních pojišťoven.

Motivační úhradový nástroj pro další segmenty

Co se týče úhradového motivačního nástroje i pro jiné segmenty, podle Bauerové by iniciativa neměla být samozřejmě jen na lékařích, ale také na pacientech samotných. Ti by si měli podle ní uvědomovat, že plně zodpovídají za svůj zdravotní stav. Dokáže si představit systém finanční motivace či jiného zvýhodnění oproti pacientům, kteří tuto oblast zanedbávají. Pomůže podle ní i dobře udělaná státní kampaň. „Pokud chceme jako stát ušetřit v systému veřejného zdravotního pojištění, vždy se vyplatí zvýšit osvětu. Zdravý člověk je pro stát důležitý v mnoha směrech, nejen ve zdravotnictví,“ doplňuje Bauerová.

Pokud mají pacienti některá chronická onemocnění, bývají v rukou již ambulantního specialisty, který si je zve na kontroly. Udržovat chronické onemocnění v nezhoršujícím se stavu, je jak pro pacienta, tak pro systém veřejného zdravotního pojištění, stěžejní. Proto má podle Bauerové význam mít úhradový motivační nástroj i pro ostatní segmenty, ale zaměřený na prevenci typu kontroly a hlídání onemocnění, kdežto u praktických lékařů je to na prevenci záchytu onemocnění. „Prevence záchytu onemocnění funguje v tomto směru třeba i u gynekologie, kde je v úhradové vyhlášce zvýhodnění za vykázání preventivní prohlídky výkony 63050 a 63021, alespoň u 50% registrovaných pojištěnek příslušné zdravotní pojišťovny,“ dodává Bauerová.