ÚOHS dal sedmi pojišťovnám pokutu 1,79 mil. za nákup očkování

Foto: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil sedmi pojišťovnám pravomocně celkovou pokutu 1,79 milionu korun. Chybovaly v zakázkách na dodávku očkovacích látek pro léta 2018 až 2021, uvedl v tiskové zprávě mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Předseda Úřadu Petr Rafaj rozklad pojišťoven zamítl. Nyní se rozhodovalo o spáchání přestupku, protože pojišťovny již uzavřely smlouvy s dodavatelem. Největší pokutu dostala Všeobecná zdravotní pojišťovna, a to 600.000 korun.

Podle zjištění ÚOHS se zdravotní pojišťovny, jež zakázku zadávaly společně, dopustily přestupku, protože při stanovení požadavku na minimální úroveň technické kvalifikace nepostupovaly přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu zakázky. „Požadovaly doložení nejméně dvou uskutečněných referenčních zakázek v souhrnné hodnotě alespoň 300 milionů korun, přitom alespoň jedna z nich musela být nejméně za 25 milionů. Tyto reference však byly omezeny pouze na zakázky, jejichž předmětem byla přímá dodávka léčivých přípravků do ordinací praktických lékařů či očkovacích center,“ uvedl Švanda.

Tímto diskriminačním vymezením zadavatelé podle ÚOHS vyloučili ze soutěže potenciální dodavatele, kteří dříve očkovací látky dodávali, avšak činili tak například při zajištění dodávek do nemocnic či lékáren. „To přitom nevylučuje, že tito dodavatelé disponovali všemi nezbytnými schopnostmi a zkušenostmi řádně plnit předmět veřejné zakázky, tedy zajistit komplexní dodávku a distribuci léčivých přípravků také do ordinací,“ uvedl Švanda.

Všeobecná zdravotní pojišťovna dostala pokutu 600.000 korun. Poloviční dostala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví dostala 210.000, Revírní bratrská pokladna 150.000, Vojenská zdravotní pojišťovna 180.000, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 250.000 a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 100.000.

ČTK