Úspěšná premiéra odborné roadshow pro lékaře a specialisty

Foto: Petr Salamon

Historicky první cyklus výjezdních seminářů, určený především pro praktické lékaře a ambulantní specialisty, splnil očekávání. Přednášky předních odborníků ostravské fakultní nemocnice, zaměřené na nové diagnostické a léčebné postupy v léčbě interních onemocnění, přilákaly v období od konce dubna do začátku června přes 150 převážně praktických lékařů.

Opava, Krnov, Hukvaldy, Karviná a Havířov. V těchto městech se měli praktičtí lékaři i ambulantní specialisté možnost setkat s uznávaným a respektovaným odborníkem v oblasti interní medicíny, přednostou Interní a kardiologické kliniky FNO a LF OU prof. MUDr. Janem Václavíkem, Ph.D., FESC, který přiblížil novinky v léčbě srdečního selhání. Na novinky v léčbě chlopenních vad zaměřil svou přednášku primář Kardiovaskulárního oddělení zmíněné kliniky MUDr. Marian Branny, Ph.D. Třetí přednášku, která byla věnována nástrahám v laboratorních interních vyšetřeních, připravili zástupci přednosty kliniky MUDr. Bořek Lačňák a MUDr. Zdeněk Lys. Na možnosti digestivní endoskopie upozornil primář Oddělení gastroenterologie, hepatologie a pankreatologie MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D. a také jeho kolegové MUDr. Adam Vašura a MUDr. Martin Blaho. Podiatr MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M spolu s MUDr. Radkou Nágelovou a MUDr. Zuzanou Staškovou věnovali svá sdělení novinkám v diabetologii a novinky v revmatologii a osteologii přednesla MUDr. Šárka Ožanová. Závěrečný blok patřil specialistkám na léčbu dyslipédie MUDr. Pavle Jadrníčkové a MUDr. Darině Hadidové.

„Jsem velmi rád, že naši inciativu podpořilo Sdružení praktických lékařů ČR, a že si za námi naši kolegové „z terénu“, kteří jsou pro náš obor velmi důležitými partnery, našli cestu. Věřím, že dvouhodinový blok přednášek, spojený s diskuzí, přinesl do jejich praxe potřebné informace, se kterými budou moci pracovat,“ uvedl po skončení akce její iniciátor profesor Václavík. Další cyklus roadshow je plánován na počátek roku 2023.