Ústecká nemocnice je o krok blíž nejvyššímu typu kardiocentra

Ústí nad Labem. Zdroj: Pixabay

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem je o krok blíž tomu, aby tam vznikl nejvyšší typ kardiocentra. Krajská zdravotní, pod níž nemocnice spadá, uspěla na ministerstvu zdravotnictví ve výběrovém řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie. I v Ústeckém kraji by tak pacientům mohlo být k dispozici Centrum komplexní kardiovaskulární péče (CKKP),informoval o tom mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký. Pacienti z Ústeckého kraje musí nyní kardiochirurgické zákroky podstupovat v jednom z pražských center.

Když s povede Krajské zdravotní získat status nejvyššího specializovaného kardiocentra, zanikne jedno z pražských center. Jejich počet je totiž ministerstvem omezen na 12 v České republice, pět z nich je v Praze. Všechna centra musí své statusy pravidelně obhajovat.
„Podle statistik je každý rok na šest stovek pacientů z Ústeckého kraje, ale bohužel ne všichni se operace v Praze dožijí,“ popsal Novák jeden z důvodů, proč Krajská zdravotní o kardiocentrum nejvyššího typu usiluje.

„Je třeba zdůraznit, že výsledek výběrového řízení na Ministerstvu zdravotnictví ČR s doporučujícím výrokem umožňuje dále jednat o úhradě této péče ze zdravotního pojištění a o uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami,“ řekl generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala. Podle předsedy představenstva Krajské zdravotní Jiřího Nováka je Masarykova nemocnice na vznik centra připravena personálně i materiálně. „Vytvořili jsme příznivé podmínky pro vznik oddělení kardiochirurgie ve spolupráci s kardiologickou klinikou a oddělením kardioanesteziologie,“ doplnil Novák. Uvedl, že všechna tato pracoviště již provedla 50 zdařilých operací. Vedení nemocnice také zahájilo projektové práce na stavbu nového objektu, kam chce soustředit všechna odborná pracoviště případného Centra komplexní kardiovaskulární péče.

Ischemická choroba srdeční (ICHS) patří k nejčastější příčině úmrtí v České republice. „Její největší výskyt je právě v Ústeckém kraji. Z tohoto pohledu se vybudování komplexního kardiovaskulárního centra jeví jako logický krok,“ dodal přednosta Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií v Ústí nad Labem Pavel Červinka. Současnou síť regionálních center považuje za „naprosto disproporciální.“

ČTK/OMH