V Česku se prohlubují nerovnosti v oblasti zdraví, upozorňuje vládní zpráva

Ilustrační snímek, zdroj: pixabay.com

V Česku rostou nerovnosti v oblasti zdraví, peníze by měly jít na prevenci i osvětu. K pozitivům posledních let patří zvýšení minimální mzdy, některé skupiny obyvatel však stále obzvlášť ohrožovala chudoba. Lepší přístup si zaslouží také životní prostředí.

Vyplývá to ze Zprávy o kvalitě života, kterou projedná vláda. Dokument je prvním hodnocením naplňování plánu Strategického rámce Česká republika 2030 schváleného v roce 2018. Podle autorů řada dílčích cílů zůstává, i kvůli krátkému časovému úseku, zatím nesplněna. Průběžnou zprávu vládě předloží ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Materiál má šest částí Lidé a společnost, Hospodářský model, Odolné ekosystémy, Obce a regiony, Globální rozvoj a Dobré vládnutí. Některé části zprávy hodnotí stav do konce roku 2019, dopad koronakrize se do ní plně nepromítl.

V prvním bodu zpráva uvádí, že Česko mělo sice v mezinárodním srovnání nízkou míru chudobu a platové nerovnosti, k chudobou nadprůměrně ohroženým skupinám však patří neúplné rodiny a senioři – především seniorky. Také genderová nerovnost klesá pomalu a socioekonomické zázemí obyvatel významně ovlivňuje jejich studijní výsledky i délku dožití ve zdraví. Právě v oblasti zdraví se prohlubují nerovnosti. Zpráva žádá investice do prevence i zdravotní gramotnosti. Roste také počet lidí, co často či nárazově pijí, klesá naopak podíl pravidelných kuřáků.

K pozitivům patřily dlouhodobě rostoucí příjmy, zvýšení minimální mzdy, rodičovského příspěvku i loňské schválení zákona o náhradním výživném. Dosud však neexistuje systém sociálního bydlení, uspokojivé nejsou ani možnosti celoživotního vzdělávání a nabídka částečných úvazků.

U hospodářského modelu zpráva uvádí, že před vypuknutím koronakrize se ekonomika „rozvíjela pozitivně“. Konjunktury podle zprávy plošně využily všechny sektory ekonomiky. Odliv zisků do zahraničí neklesal. Zpráva také upozornila, že pro českou ekonomiku byla stále typická vyšší materiálová, emisní i energetická náročnost, což se musí změnit. Výzvou zůstává hlavně dekarbonizace ekonomiky. Podle dokumentu je důležité podporovat inovativnost malých a středních podniků a konkurenceschopnost velkých firem.

ČTK, vlb