V nemocnicích chybí hlavně internisté a zdravotní sestry

Zdroj: AMSN

V českých nemocnicích pokračuje mírný nárůst nedostatku lékařů (74 % v roce 2021, 77 % v roce 2022) a sester (85 % v roce 2021, 87 % v roce 2022) spolu s nárůstem nedostatku ostatního personálu (7 % v roce 2021, 13 % v roce 2022). Na Slovensku chybí v nemocnicích především zdravotní sestry, kdy došlo k nárůstu jejich nedostatku o 6 procentních bodů, tj. z 77 % (2021) na 83 % (2022).

Pokles byl naopak zaznamenán v případě nedostatku pomocného zdravotnického personálu (44 % v roce 2021, 29 % v roce 2022) a také nedostatku lékařů (69 % v roce 2021, 63 % v roce 2022), nicméně i přesto se stále jedná o alarmující hodnoty. V obou zemích je poté největší nedostatek internistů a zdravotních sester na oddělení anesteziologicko-resuscitační a intenzivní péče.

V rámci zefektivnění chodu oddělení a zvyšování kvality a bezpečnosti ve zdravotnictví by stále více ředitelů nemocnic v obou zemích uvítalo zvýšení kompetencí zdravotních sester (67 % ředitelů českých nemocnic a 54 % ředitelů nemocnic slovenských). Změnu oborového zaměření, ve smyslu zrušení neperspektivních oddělení a posílení oddělení perspektivních, by uvítalo 28 % ředitelů českých nemocnic a 20 % ředitelů slovenských nemocnic. V důsledku celkové aktuální situace se ředitelé nemocnic v Česku i na Slovensku méně obávají zhoršení dostupnosti zdravotní péče. Tento trend platí také pro obavy ze zhoršení kvality zdravotní péče v České republice, nicméně na Slovensku je v tomto případě situace opačná a 80 % ředitelů nemocnic se stále obává zhoršení kvality poskytované péče.

100 % ředitelů českých nemocnic v roce 2022 považuje tuzemský systém zdravotní péče v celoevropském srovnání za kvalitní. Ředitelé slovenských nemocnic poté vnímají tamní systém zdravotní péče za kvalitní v 57 % případů (49 % v roce 2021). Mezi řediteli českých nemocnic došlo k poklesu vnímání přesčasové práce zdravotních sester jako problém v jejich nemocnici. I přesto 52 % ředitelů českých nemocnic a 66 % ředitelů slovenských nemocnic považuje přesčasovou práci zdravotních sester za problém ve své nemocnici.

48 % ředitelů českých nemocnic a 46 % ředitelů slovenských nemocnic určitě neočekává zlepšení finanční situace v roce 2022, naopak se připravují spíše na horší finanční situaci ve svých nemocnicích oproti letům minulým. Přesto plánují v zájmu zkvalitnění nabízených služeb významné investice ve všech oblastech včetně investic do personální politiky. Nejvýznamnější rezervy s prostorem pro zlepšení vidí ředitelé českých nemocnic ve větší efektivitě práce a optimalizaci pracovních procesů a ředitelé slovenských nemocnic v moderních metodách edukace lékařů a personálu v rámci elektronizace zdravotnictví. Jedním z dlouhodobě využívaných opatření pro zajištění dostatečného množství pracovníků v obou zemích jsou nefinanční benefity (např. závodní stravování, dovolená navíc). Na Slovensku je často využívána spolupráce se zdravotnickými školami (88 % ředitelů českých nemocnic, 97 % ředitelů slovenských nemocnic).

Tyto závěry vyplynuly z výsledků 14. ročníku mezinárodního průzkumu mezi řediteli nemocnic v České republicea ve Slovenské republice „Barometr zdravotnictví 2022“ organizace HealthCare Institute o.p.s., který proběhl během měsíce března a dubna roku 2022. V rámci tohoto průzkumu byli osloveni ředitelé 148 nemocnic s akutními lůžky v České republice a 103 nemocnic na Slovensku. Celkově odpovědělo 60 ředitelů českých fakultních, krajských, městských a soukromých nemocnic a 35 ředitelů slovenských nemocnic všech těchto forem. Cílem mezinárodního průzkumu bylo vyváženě a objektivně identifikovat aktuální problémy, s nimiž se vedení nemocnic musí potýkat, a také náměty na jejich případné řešení v otázkách, které směřovaly k vnímání stávající situace v následujících oblastech: kvalita a dostupnost zdravotní péče, lidské zdroje, bezpečnost, finance, hodnocení rezerv v nemocnicích a zdravotním systému.