V pondělí se otevřou velké obchody, muzea i poslední ročníky škol

ilustrační fotografie, FOTO: pixabay

Přehled změn, které vstoupí v ČR v platnost od 11. května v omezeních, zavedených vládou kvůli pandemii nového typu koronaviru.

Otevřou se všechny provozovny v nákupních centrech s výjimkou provozoven stravovacích služeb, provozovny nad 2500 metrů čtverečních, v nichž nebyl zakázán provoz, a provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek.

Za splnění zvláštních hygienických opatření mají otevřít holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby.

Zpřístupněna budou muzea, galerie, výstavní síně a další podobná zařízení, návštěvníkům se otevřou venkovní prostory zámků, hradů a skanzenů.

Budou umožněny venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti. Může začít organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše 100 osob.

S účastí nepřevyšující 100 osob budou umožněna divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé.

S omezením na 100 osob budou možné také hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách, svatby nebo bohoslužby.

Upravují se pravidla pro prodej oděvů a obuvi. Zkoušení bude možné až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou. Při vrácení oděvů v rámci například reklamace se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům.

Do škol se mohou vrátit studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutorií – ve skupinách nejvýše 15 žáků. Ve stejných skupinách se mohou vrátit žáci 9. ročníků základních škol, ale výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky, dále studenti všech ročníků vysokých škol (omezení počtu osob se nevztahuje praktickou výuku).

V maximálně patnáctičlenných skupinách bude možná výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky nebo v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou. Dále budou moci fungovat střediska volného času, prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech a ve školách při zdravotnickém zařízení.

Otevřou se nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v terénní formě, a to v přirozeném prostředí uživatelů za podmínek dodržování všech preventivních opatření. V bezkontaktní formě budou moci v terénní formě fungovat sociálně aktivizační služby i pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Podle rozhodnutí vlády ze 4. května budou moci na území ČR vstoupit občané zemí mimo EU, kteří se prokážou negativním testem na koronavirus a jsou nezbytní kvůli sezonním pracím či zaměstnání v některých oborech.

Na základě pondělního rozhodnutí vlády bude moci začít fungovat mezinárodní železniční a autobusová doprava. Uvolněna bude i letecká doprava. České aerolinie (ČSA) obnoví provoz na čtyřech linkách (do Paříže, Frankfurtu, Stockholmu a Amsterdamuod) 18. května. Z autobusových dopravců jako první vypraví již 13. května první obnovené autobusové linky, které zřejmě povedou do Německa, společnost RegioJet.

Končí pracovní povinnost, kterou měli kvůli epidemii nového typu koronaviru uloženou studenti závěrečných ročníků zdravotnických oborů.

ČTK, jš