Ve Fakultní nemocnici Olomouc bylo zřízeno centrum léčby migrény

Certifikované centrum pro diagnostiku a léčbu migrény bylo zřízeno při neurologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc. V České republice je nyní vybudována síť už 25 specializovaných center, která nabízejí léčbu především pro pacienty se středně těžkou a těžkou migrénou, sdělil předseda Czech Headache Society David Doležil. Specializovaná centra léčby migrény certifikuje Czech Headache Society ve spolupráci s Českou neurologickou společností Jana Evangelisty Purkyně.

V Česku se podle Doležila, který je předsedou sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy České neurologické společnosti, s migrénou potýká zhruba milion lidí. Zatímco minimálně pět záchvatů měsíčně prodělá třetina z nich, lidé s chronickou migrénou jich zažijí více než 15 do měsíce. Ženy trpí migrénou až čtyřikrát více než muži, nemoc totiž ovlivňují hormony a záchvaty se často vážou na menstruační cyklus. Mezi další spouštěče patří změna počasí, stres či některé druhy jídla a pití – například alkohol.

„S lehčí migrénou je běžné jít k praktickému lékaři. U závažnějších migrén, co do frekvence a průběhu, je již nutné jít za neurologem či přímo na specializované neurologické pracoviště zaměřené na léčbu migrény. To je ideální cesta, jak se pacient může dostat k nejmodernější léčbě, ať už se jedná o léčbu akutní, nebo preventivní,“ uvedl Doležil.

Migréna je podle Světové zdravotnické organizace třetí nejčastější nemocí na světě. Týká se především lidí v produktivním věku. Poprvé se zpravidla projeví v pubertě a odezní kolem šedesátin. Někteří se s ní ale potýkají až do konce života.

„Závažnou migrénou se rozumí ataky, které trvají velmi dlouho, mají těžký průběh, případně obojí. U středně těžké migrény jsou pracovní, společenské i rodinné činnosti nemocného omezené, dokáže je vykonávat jen částečně a s velkým sebezapřením. Těžká migréna zcela znemožňuje veškerou psychickou i fyzickou aktivitu,“ řekla vedoucí certifikovaného centra v Olomouci Andrea Bártková.

Migréna podle Bártkové znamená velký zásah do života pacienta. „Proto se zpravidla u těchto pacientů snažíme pracovat i s preventivní léčbou. Doposud dostupná preventivní terapie byla nespecifická, tedy primárně vyvinutá pro terapii jiných chorob, například deprese nebo epilepsie. Nejnovějším typem preventivní léčby je léčba vyvinutá přímo pro migrénu. Jde o terapii biologickou, která by se v budoucnu mohla soustřeďovat právě do specializovaných center,“ podotkla Bártková.

ČTK