Ve Svatoanenské nemocnici vyměnili pacientce oba kolenní klouby zároveň

FOTO: FNUSA

Lékaři I. ortopedické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity mají za sebou ojedinělou operaci, kdy pacientce operovali zároveň oba kolenní klouby.

Kvůli oboustrannému těžkému postižení kolenních kloubů pacientky artrózou, rozhodli lékaři o provedení ojedinělé operace dvou totálních endoprotéz.

„Vyžaduje to velmi sehraný operační tým. Operace je rovněž náročná z hlediska logistiky, časové souslednosti operačního postupu, instrumentace a implantace. Důležitá je také dokonalá pooperační péče a rehabilitace. Provedení operace si můžeme dovolit s ohledem na nové trendy v před a pooperační péči od ovlivnění krvácení, přes prevenci trombózy až po novinky v rehabilitaci,“ uvedl Tomáš Tomáš, přednosta I. ortopedické kliniky FNUSA a LF MU.

Dodal také, že operace obou kolen v jedné době vede k výraznému zkrácení doby léčby pacientky. Při běžném postupu by musela druhou operaci absolvovat za půl roku. Takto operace trvala přibližně o 10 minut déle, než standardní náhrada jednoho kolenního kloubu, která běžně probíhá do jedné hodiny.

Oboustranná náhrada vyžaduje kromě zkušených rehabilitačních pracovníků také vybavení pracoviště rehabilitačními pomůckami jako například motorové dlahy, které pomáhají pacientům s rozcvičením operovaného kloubu. Nedílnou součástí je komplexní následná péče.

„Spolupracujeme s lázněmi Darkov, kam pacienty překládáme k pooperačnímu cvičení s využitím možnosti cvičení v bazénu. U této pacientky bude hospitalizace jen o něco delší než při jednostranné náhradě, poté absolvuje rehabilitaci. Pokud nenastanou žádné komplikace, do půl roku bude normálně a bezbolestně chodit,“ dodal přednosta I. ortopedické kliniky FNUSA a LF MU Tomáš Tomáš.