Větší finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb

Zdroj: Nescot College

Poskytovatelům sociálních služeb rozdělí Středočeský kraj letos 2,7 miliardy korun, o 293 milionů korun více než loni. Peníze, které kraji poskytlo Ministerstvo práce, obdrží celkem 551 sociálních služeb. O podobě rozdělení rozhodnou krajští zastupitelé, informoval mluvčí hejtmanství David Šíma.

Z dotace od Ministerstva práce si kraj ponechá 20 milionů jako rezervu na placení nových sociálních služeb, které se do sítě zařadí ještě během prvního pololetí letošního roku. „Fungující síť sociálních služeb je pro občany našeho kraje nezbytná. Péče o seniory v pečovatelských domech, terénní služby pro zdravotně postižené, podpora rodin s dětmi, to je jen část z celého souboru sociálních služeb, které organizace zapsané v síti zajišťují,“ uvedl krajský radní pro sociální oblast Martin Hrabánek.

Středočeský kraj pro letošní rok obdržel 553 žádostí o dotaci na poskytování sociálních služeb a jejich celková hodnota přesáhla 3,7 miliardy korun. Po posouzení všech žádostí kraj finálně rozdělil podporu mezi 551 žadatelů. „Jedna organizace nevstoupila do rozdělení kvůli zrušení registrace služby a druhá není zařazena v Síti poskytovatelů sociálních služeb Středočeského kraje,“ vysvětlil radní.

Hejtmanství aktuálně rozděluje peníze 260 organizacím, které dohromady poskytují 585 sociálních služeb. Z hlediska kapacity těchto služeb se jedná o 8127 lůžek pobytové sociální péče a 1381 úvazků přímé péče v terénních a ambulantních službách sociální péče. Ve službách sociální prevence a sociálního poradenství se jedná o 569 lůžek a o 756 úvazků přímé péče.

Zdroj: ČTK