Videa RBP o prevenci přispěla k osvětě veřejnosti i firem

Ilustrační snímek, pixabay.com

Videospoty RBP věnované zásadám prevence a bezpečného chování v průběhu epidemie koronaviru přinesly široké veřejnosti názorné praktické informace a tipy na bezpečné a ohleduplné chování. Zdravotní pojišťovna je zveřejnila na svém bezbariérovém webu, na sociálních sítích Facebook a Instagram a rovněž je poskytla i několika desítkám firem k přímé osvětě jejich zaměstnanců. Na potenciál využití netradičních komunikačních kanálů jsme se zeptali ředitele marketingu PhDr. Roberta Hrušky.

Co vás přivedlo k využití videospotů jako nástrojů komunikace?

V těžké situaci, která má bezprostředně kromě dopadu na zdraví i přímý vliv na psychiku lidí a na jejich finanční kondici, jsme se rozhodli v tomto případě komunikovat mimo jiné i formou videospotů, které velmi efektivně a rychle přenášejí důležitá sdělení na poměrně velikou skupinu diváků v krátkém časovém horizontu.

Co je tématem videí?

Videa se zaměřila na praktické informace o správném nošení a údržbě roušek, hygieně rukou nebo o dezinfekci prostor. Věnujeme se také doporučeným postupům v případě podezření na infekci onemocněním Covid-19 či pokyny pro případ, že nakaženým je člen rodiny. Podle aktuálních informací máme to nejhorší za sebou, nicméně důsledná prevence a ohleduplné chování zůstávají prioritou číslo jedna.

PhDr. Robert Hruška
ředitel marketingu RBP

Jakým způsobem jste videa RBP publikovali?  

Kromě webových stránek RBP, kde jsou všechna videa nadále k dispozici, jsme je sdíleli také na sociálních sítích. Vedle toho jsme spoty poskytly řadě společností, se kterými spolupracujeme. Ty je potom sdíleli se svými zaměstnanci, předpokládáme tedy, že se potřebné a podložné informace tímto způsobem dostaly i k lidem, kteří se na internetu a sociálních sítích nejsou zvyklí pohybovat ve větší míře.

Jaké další komunikační kanály jsou vašim partnerům a klientům k dispozici?

RBP ke komunikaci s odbornou i laickou veřejností aktivně využívá elektronický newsletter, aplikaci my213, informační letáky a tištěné brožury. Konzultace o zdravotní péči, samotném pojištění nebo o bonusových a preventivních programech je možné získat také na bezplatné asistenční lince 800 213 213 a osobně pak ve všech pobočkách RBP. Všechny dostupné informace je možné nalézt na našem přehledném a především plně bezbariérovém webu. Včetně našich videí, o kterých jsme hovořili.