Vojtěchovi vazalové. Podpora koupená za 1,8 miliardy korun

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na zasedání Rady poskytovatelů

Na veřejnost pronikla interní emailová zpráva, která zachycuje zákulisní organizaci podporovatelů ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Zpráva svolává členy Rady poskytovatelů k jednání ministra s premiérem Babišem a odborovými organizacemi. Odkrývá tak netransparentní Vojtěchův propletenec vztahů a peněz. Redakce rozklíčovala, koho má Vojtěch „na povel“ a kolik tato podpora ministra bude stát plátce zdravotního pojištění.

„!!!!!!! Urgentní. Vážení členové Rady poskytovatelů, z pokynu pana ministra Vojtěcha bych vás všechny chtěla požádat o účast na schůzce v pátek 11.10.2019 od 10:30 hodin na Úřadu vlády. – zasedací místnost číslo 162. Jednání se bude účastnit pan premiér, pan ministr a odbory. Na tomto zásadním jednání bude pan ministr potřebovat vaši podporu ve stanovisku ministerstva,“ takto svolává ministr zdravotnictví Adam Vojtěch své podporovatele na jednání s premiérem Andrejem Babišem proti odborovým organizacím, informaci o znění emailu přinesl server Naše zdravotnictví 10.10.2019.

Rada poskytovatelů je přitom poradní orgán ministra spadající přímo pod Vojtěchův kabinet. Je zřízena jako externí odborný poradní sbor ministra zdravotnictví v oblasti poskytování zdravotní péče.

Z jakého titulu ministr Adam Vojtěch vyžívá Radu poskytovatelů jako lobbistickou skupinu, ani proč by měla rada podporovat ministerstvo proti odborům jeho tisková mluvčí Gabriela Štěpanyová nevysvětlila.

Jisté však je, že ve chvílích nejtěžších se na svůj vlastní orgán ministr rád odvolává. Při jednání tak obratně staví zdravotníky proti zdravotníkům. “Rada poskytovatelů, která sdružuje zástupce poskytovatelů ze všech segmentů zdravotní péče v ČR, se dnes na svém jednání ohradila proti požadavkům odborů. A postavila se za výsledek dohodovacího řízení, kterým je úhradová vyhláška,“ uvedl Vojtěch na twitteru. Fakt, že se jedná o jeho vlastní poradní orgán, už si ale nechává pro sebe.

Na tom by v důsledku nebylo vlastně nic tak špatného, byl by to jen drobný komunikační faul. Jenže v Radě poskytovatelů, která má celkem 25 členů, budí pozornost několik jmen, která figurují v oborových organizacích a zároveň se opakují v souvislosti s dohadovacím řízením o úhradách zdravotní péče na rok 2020. Právě v dohadovacím řízení se hraje doslova o miliardy korun z veřejného zdravotního pojištění.

Mezi tyto členy Rady poskytovatelů patří například prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, tomuto segmentu ministerstvo v rámci dohadovacího řízení přikleplo navýšení úhrad o 734 milionů korun.

Dalším jménem v radě je její předseda Vladimír Dvořák, který je zároveň předsedou Sdružení soukromých gynekologů ČR. I tady budou úhrady vstřícnější, navýšení pro příští rok počítá s 227 miliony korun.

Segment, který zastupuje předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR Zorjan Jojko, předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka a Ilona Hülleová jako předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, se týká navýšení 900 milionů korun. Vyvstává tak otázka, jestli není podpora ministra Adam Vojtěcha vykoupena těmito penězi.

Koho chleba jíš

Jak ministr v urgentní emailové zprávě zavelel, tak se i stalo. „Koalice soukromých lékařů a Sdružení soukromých gynekologů ČR vítá, že se jejich zástupcům spolu s ostatními členy Rady poskytovatelů na jednání na Úřadu vlády 11. 10. 2019 podařilo přesvědčit premiéra ČR o tom, že nemají být zpochybňovány výsledky dohodovacího řízení (DŘ) o úhradách na rok 2020,“ uvedly v prohlášení Koalice soukromých lékařů a Sdruženi soukromých gynekologů ČR. Prohlášení osobně podepsali tytéž osoby – Petr Šonka, Roman Šmucler, Zorjan Jojko, Ilona Hülleová a Vladimír Dvořák, tedy šéfové oborových organizací a zároveň členové Rady poskytovatelů.

„Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů vyjadřují lítost nad tím, že některé subjekty ve zdravotnictví raději útočí na své kolegy a jsou ochotné se do krve prát o mizernou ohlodanou kost nízkých úhrad, místo aby byly schopné se solidárně spojit s ostatními a společně usilovat o zlepšení stavu pro poskytovatele zdravotní péče, zaměstnance i pacienty,“ uvedla v reakci na prohlášení předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková.

Podle ní Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů tento vychytralý postoj zástupců soukromých lékařů považují za parazitování na boji Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví za zlepšení financování zdravotní péče a za ve svých dopadech škodlivý pro celé zdravotnictví.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů jsou členy Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví, který tvrdí, že je zdravotnictví jako celek podfinancované.  Jde do něj nízké procento HDP, v ČR je to necelých 7 %, oproti  9 % v zemích OECD, v zemích EU pak téměř 10 %.

„Proto chtěl z peněz, které neoprávněně leží na účtech zdravotních pojišťoven, řešit problémy systémově a přidat do všech segmentů zdravotnictví. Zvýšení o 5 % proto požadoval i pro ty, kteří se se zdravotními pojišťovnami dohodli, i když často pod nátlakem,“ říká Žitníková.

„Místo podpory tohoto požadavku, který by pomohl pacientům a byl by výhodný pro poskytovatele péče, pomohl by odstraňovat nesmyslné regulace a neproplácení části poskytnuté péče atd., zástupci soukromých lékařů začali Krizový štáb mediálně napadat a vyzývat ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby požadavkům Krizového štábu nevyhověl,“ dodává Žitníková.

Skutečnost, že lékaři ostře vystupují proti tomu, aby bylo víc peněz na úhradu poskytované péče, považují Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů za zcela neuvěřitelnou, ale rozhodly se ji respektovat a nadále už proto Krizový štáb řešil pouze nedostatečné financování nemocniční péče, domácí péče a péče v sociálních službách.

Za stejně neuvěřitelný odboráři považují postoj ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, jenž jako jediný ministr nehájí svůj resort, jeho zaměstnance a pacienty, kteří jsou na fungování zdravotnictví odkázaní. Dění okolo úhradové vyhlášky, ministrovo zamlčování skutečných závažných potíží a překrucování evidentních faktů jsou toho důkazem.

„Po pátečním jednání premiéra Babiše s poskytovateli péče bylo rozhodnuto, že v souladu s požadavkem Krizového štábu bude upravena úhradová vyhláška a budou do ní zahrnuty další prostředky, především na zvýšení mezd a platů. V tu chvíli i ti, kteří vystupovali proti požadavkům Krizového štábu na zvýšení peněz, požadují více financí i pro sebe a ministrem slíbené zvýšení vítají,“ shrnuje Žitníková.