Vojtěchův úřad je ochromen. Přes čtvrtrok je bez státního tajemníka

Personálně paralyzováno je české ministerstvo zdravotnictví. Už víc jak čtyři měsíce jsou totiž úředníci bez svého šéfa, státního tajemníka. Předchozí rezignoval na svou funkci ke konci listopadu. Náhradník třemi ministry kritizovaného Iva Benedy je však v nedohlednu. Kvůli podstavu zaměstnanců tak jde o ochromení chodu resortu.

První ani druhé kolo výběrového řízení na státního tajemníka na ministerstvu zdravotnictví nepřineslo žádné nové jméno. Resort ministra Adama Vojtěcha (ANO) je tak už čtvrtý měsíc bez nejvyššího úředníka, v jehož kompetenci je zejména výběr úředníků, jejich obsazování, motivování a udělování odměn. S největší pravděpodobností bude vyhlášeno i kolo třetí. Podle důvěryhodného zdroje odborného magazínu Ze zdravotnictví by vítězem tohoto třetího kola – možného nazvat jako zoufale pátrací výzvy – měla být Vojtěchova pravá ruka. „Adam Vojtěch chce za státního tajemníka na ministerstvu zdravotnictví Petra Jaremu, který je v současnosti vedoucím oddělení ministrova sekretariátu,“ řekl Ze zdravotnictví zdroj obeznámený se vztahy na ministerstvu. Vedoucí Kabinetu ministra Petr Jarema je přitom údajně spojen s  Jakubem Králem a náměstkem ministra Filipem Vrubelem. Oba pánové mají vztahy s představiteli farmaceutického průmyslu a výrobci zdravotnických pomůcek.

Ministerstvo obsadili lobbisté farmaceutických firem?

„Všichni tito pánové přitom dříve, než zahájili svou komerční dráhu a byznys se zahraničními výrobci, spolu již pracovali nejprve na ministerstvu zdravotnictví, kam si je přivedl bývalý náměstek Šnajdr, pak ve vedení Státního ústavu pro kontrolu léčiv, odkud byli odvoláni pro minimálně sporné nakládání s veřejnými prostředky,“ píše se v anonymním dopisu zaměstnanců ministerstva zdravotnictví, který byl adresován loni v únoru českým zákonodárcům.

Pokud by se informace o Jaremovi jako novém státním tajemníkovi potvrdila, znamenalo by to, že i služební zákon se dá obejít. A hnutí ANO, která svoji politiku postavilo na heslu „nejsme jako oni“ , by se tak heslu zpronevěřilo.

Fackovací Beneda

Bývalým státním tajemníkem byl Ivo Beneda, jemuž na jméno nemohli přijít tři po sobě jdoucí ministři zdravotnictví Svatopluk Němeček, Miroslav Ludvík (oba ČSSD) ani Adam Vojtěch (ANO). Důvodem byla zejména tristní personální politika a údajná Benedova nečinnost a šikana zaměstnanců úřadu. I přes Němečkův vytýkací dopis z roku 2016 si Beneda na teplém úřednickém místě s kafíčkem na stole lebedil dva roky.

„Personální situace na ministerstvu zdravotnictví (MZ) je velmi tristní, více než čtvrtina služebních míst není obsazena a návrhy na zvýšení platu za účelem udržet často klíčové zaměstnance úřadu šmahem odmítáte s argumentací, že na to nejsou prostředky. Ve výsledku se však ukázalo, že prostředky na platy nebudou letos vyčerpány, a to v řádu milionů korun. Jste naprosto nezpůsobilý vykonávat svou funkci,“ vytknul Němeček v dopise Benedovi. Stěžoval si na něj i u „supertajemníka“ na ministerstvu vnitra Josefa Postráneckého. „Jsem bohužel nucen konstatovat, že pan státní tajemník (Ivo Beneda) dlouhodobě neplní zadané úkoly spojené se zajištěním výkonu organizačních věcí státní služby při MZ, opakovaně nerespektuje mnou zadané pokyny v souvislosti se schváleným rozpočtem MZ v oblasti mzdových prostředků pro rok 2016, svévolně rozhodl o jejich nevyčerpání na úkor zaměstnanců úřadu. V souvislosti s personální situací úřadu považuji toto jeho opatření za zásadní selhání ve funkci státního tajemníka,“ upozornil Němeček Postráneckého.

Chtěli odejít z práce

Beneda pil krev i svým podřízeným. Z dotazníkového šetření resortu vyplynulo, že většina úředníků dokonce vinou Benedovy neschopnosti uvažuje o odchodu z ministerstva. Potvrdil to současný ministr Adam Vojtěch.

„Chtěl bych vás seznámit s fungováním zákona v praxi. Jeho současné znění spíše vede k destabilizaci, konkrétně v případě MZ. Resort je dlouhodobě postižen nejvyšším personálním podstavem ze všech ústředních orgánů státní správy v ČR. V roce 2016 měl 65procentní obsazenost míst. V roce 2017 jsem ho přebíral v situaci, kdy chyběl každý třetí zaměstnanec, některé odbory dokonce měly pouze vedoucí bez řadových zaměstnanců. Program, který mám plnit, tedy téměř není s kým realizovat,“ nechal se slyšet v Poslanecké sněmovně Vojtěch.

Při pomyšlení na Benedu se rozčilovali i ředitelé hygienických stanic, podle kterých jim zadával nesmyslné úkoly, zakazoval služební cesty a nešetřil stížnostmi a podněty.

Pomyslného vrcholu své mocenské zlovůle, laxnosti a liknavosti zřejmě dosáhl loni, když vyřadil jedinou uchazečku o post ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irenu Storovou. To už došla trpělivost i náměstkovi pro státní službu a „supertajemníkovi“ Josefu Postráneckému.  „Nadřízený služební orgán po prostudování spisového materiálu dospěl k závěru, že došlo k porušení právních předpisů. V rámci nového projednání bude služební orgán postupovat tak, že bude pokračovat ve výběrovém řízení na služební místo ředitele SÚKL, jako by žádost účastnice nebyla z tohoto řízení vyřazena,“ vydal Postránecký rozhodnutí, v němž konstatuje nezákonnost Benedova postupu.

Paradoxem je, že význam státního úředníka měl spočívat v nestranném a plynulém provozu ministerstev, zatímco politici se v čele úřadu střídají. Služební zákon se však v praxi a na příkladu ministerstva zdravotnictví ukazuje spíš jako byrokratická překážka.

Marcel Mihalik