Využití AI pro péči s pacienty

pexels.com

Na pražské konferenci zaměřené na distanční péči a rehabilitaci, odborníci prezentovali nové způsoby využití umělé inteligence a virtuální reality při péči o pacienty. Tyto nástroje jsou aplikovány například při léčbě obezity, nemocí oběhového systému, diabetu nebo Parkinsonovy choroby. Výzkumníci vyvíjejí nové aplikace a systémy, které přinášejí zlepšení jak fyzických, tak mentálních schopností pacientů. Podle organizátorky konference, Milady Luisy Šedivcové, virtuální realita v medicíně pomáhá studentům i lékařům při studiu a testování nových léčebných postupů.

Aneta Buchtelová z Fakulty biomedicínského inženýrství (FBMI) ČVUT uvádí, že využití umělé inteligence ve spojení s telemedicínou může významně zlepšit adherence pacientů k léčebnému plánu a efektivitu dlouhodobé péče o chronicky nemocné. Telemedicína zahrnuje poskytování zdravotních služeb na dálku pomocí informačních a komunikačních technologií včetně zajištění kyberbezpečnosti.

Rehabilitace pomocí virtuální reality přináší pacientům zlepšení fyzických a mentálních schopností a posiluje jejich motivaci k dosahování cílů. Vývojáři aplikací pro pacienty s Parkinsonovou chorobou umožňují testování poznávacích a paměťových schopností v herním prostředí. Tereza Jonáková z Ústřední vojenské nemocnice zdůraznila, že telemedicína může zachovat dostupnost zdravotní péče za určitých podmínek, ale je nezbytné stanovit standardy pro poskytování těchto služeb. Některé příspěvky na konferenci se také zaměřily na vliv digitalizace na zdravotní péči, včetně legislativního rámce a ochrany osobních údajů.