Výzkumníci z Mendelovy univerzity se zabývají studiem historie léčivých rostlin v České republice

pixabay.com

Výzkumníci z Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně zkoumají historii sběru, pěstování a zpracování léčivých a kořeninových rostlin na území českých zemí. Analyzují historické prameny a porovnávají je s novými poznatky. Znalost vlastností a účinků rostlin a jejich využití v lidovém léčitelství je důležitou součástí českého kulturního dědictví, avšak postupně upadá. Tuto informaci předala Jarmila Neugebauerová z Ústavu zelinářství a květinářství ve své tiskové zprávě. Odborníci právě dokončili první rok pětiletého projektu, jehož výstupem bude například výstava a metodiky týkající se zakládání záhonů s léčivými rostlinami a jejich uchovávání.

„Tradice lidových léčitelů má na území Česka bohatou historii, ale odborné etnobotanické, přírodovědné a historické zpracování tohoto tématu zatím nikdo uspokojivě neprovedl. Celkovým posláním je ukázat význam těchto rostlin pro naši historii i současnost. Dalším zaměřením je úprava rostlin pro muzejní a pedagogické účely. Zkoušíme nové postupy uchovávání, rostliny třeba zaléváme do pryskyřice,“ vysvětlila Neugebauerová.

Vědci provádějí pátrání v archivech, muzeích a knihovnách s cílem získat dokumenty o léčivých rostlinách a jejich využití. Zejména se zajímají o herbáře. Jedním z jejich cílů je například identifikace a aktualizace abecedního rejstříku vylisovaných rostlin obsažených v jednom z třísvazkových děl Norberta Boccia, které se nachází v archivech milosrdných bratří v Brně.

Pěstování léčivých rostlin na území Česka sahá až do 10. století. Kláštery založené řeholníky přinesly s sebou zahrady, kde se pěstovaly užitkové i léčivé rostliny. V polovině 19. století docházelo k velkému rozmachu pěstování těchto rostlin. „Dlouhodobým sběrem a pěstováním vybraných druhů v určitých oblastech se postupně prohluboval vzájemný vztah člověka a rostlin. Záměrná šlechtitelská činnost zvýraznila požadované vlastnosti, čímž postupně vznikala široká škála krajových odrůd a narůstala diverzita napříč regiony,“ uvedla Neugebauerová. Nicméně, v současnosti se význam léčivých rostlin přesunul do dalších oblastí, jako jsou lékárenství, potravinářství a kosmetika, a rostliny jsou zpracovávány a méně se používají v jejich původní podobě.