VZP přidá na domácí péči, krizový štáb trvá na větším navýšení

Foto: Depositphotos

Všeobecná zdravotní pojišťovna chystá posílení financování domácí péče a personálu v sociálních ústavech. Vyplývá to z návrhu zdravotně pojistného plánu pro rok 2020, který projednala Správní rada VZP. Podle krizového štábu ale trvá požadavek na 40% navýšení.

„Zcela mimořádné je navýšení úhrad pro segment domácí péče. Zde se počítá s nárůstem o 18,8 procent,“ uvedl mluvčí pojišťovny Vlastimil Sršeň. Má se přitom jednat o setrvalý trend – při srovnání předloženého plánu pro rok 2020 s rokem 2016 se úhrady pro segment domácí péče zvýšily celkem o 53 %. Jediným dalším segmentem, kde VZP pro příští rok počítá s nárůstem kolem hranice 20 %, je už jen ošetřovatelská a rehabilitační péče v zařízeních sociálních služeb (20,2 %).

„Krizový štáb 9PKZ stále požaduje navýšit objem finančních prostředků celkem o 40 procent. Domácí péče je podfinancovaná, navíc část navýšení bude směrována do nových služeb jako je reforma psychiatrické péče a také na posílení stávajících služeb, které nove vznikly v minulém roce – na mobilní hospice,“ uvedla k navýšení předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková a dodala. „Naše požadavky a jejich detailní vysvětlení sdělíme v úterý 8.10.“

„Zatím jde o pracovní materiál, který se ještě může v některých parametrech měnit. Už teď je ale prakticky jasné, že v příštím roce plánuje VZP vydat za péči o své klienty 204,4 miliardy korun,“ uvedl Sršeň. Podle něj se jedná o 9,3 % nárůst oproti letošnímu roku. Více než dvojnásobný nárůst úhrad oproti průměru se podle pojišťovny předpokládá u domácí péče.

„Návrh počítá s tím, že přidáno dostanou všechny segmenty zdravotních služeb,“ uvedl Sršeň. Například nemocnice mají dostat o 9,6 % více než v roce letošním, u zubních lékařů má být nárůst 10,2 %, u praktiků pro dospělé i pro děti a dorost shodně 9,9 %.

„Definitivně bude Správní rada VZP plán schvalovat až na některém z příštích jednání. Nepředpokládá se ale, že by se měnily základní parametry,“ dodal Sršeň. Zdravotně pojistný plán určuje hospodaření pojišťovny pro příslušný rok. Pojišťovna ho předkládá vládě a schvaluje ho sněmovna. Jde tedy o dokument zásadního významu.

Náklady na segment domácí péče v letech 2016 – 2020*

2016 – 1 195 000 000 Kč

2017 – 1 320 000 000 Kč

2018 – 1 386 000 000 Kč

2019 – 1 453 000 000 Kč

2020 – 1 830 000 000 Kč

Zdroj: VZP, údaj, s nímž pro příslušný rok počítal schválený zdravotně pojistný plán