Z morčat na lidi. Vědci z Česka popsali dosud opomíjené původce infekcí kůže

Morče. Zdroj: pixabay

Vědci z Česka zřejmě přispěli k objasnění nárůstu kožních infekcí přenesených z morčat na lidi. Popsali také několik dosud nesprávně identifikovaných patogenů, což může lékařům pomoci tato onemocnění lépe odhalit. 

Výsledky výzkumu publikoval časopis Fungal Diversity. Média o tom informovala Akademie věd ČR (AV) í tiskové zprávě. Mezinárodní tým vedl Vít Hubka z Mikrobiologického ústavu AV a Univerzity Karlovy.

Infekce morčat se podle AV v posledních deseti až 15 letech v Evropě masivně rozšířily. Druh patogenů Trichophyton benhamiae se stal nejběžnějším původcem zánětů kůže přenesených ze zvířat na lidi. K nárůstu případů dochází pravidelně po Vánocích – morčata jsou oblíbeným dárkem. Zatímco u zvířat bývá infekce způsobená T.benhamiae patrná jen u mláďat a oslabených jedinců, u člověka se projeví vždy.

„Patogen tvoří tři hlavní odlišné populace. Dvě jsou severoamerického původu, zatímco třetí, klonálně se šířící, způsobuje epidemii v Evropě. Data však ukazují, že se šíří i do mimoevropského prostoru, například do Japonska, kde je také rozšířená obliba chovu drobných hlodavců,“ podotkl Miroslav Kolařík z Mikrobiologického ústavu AV.

Vědci zřejmě poodhalili, proč se evropská populace šíří úspěšněji než ostatní populace v komplexu T.benhamiae. „Podařilo se nám objevit několik látek pravděpodobně zodpovědných za vysokou infekčnost tohoto patogenu,“ řekla spoluautorka výzkumu Adéla Čmoková. Na objasnění jevu výzkumníci dále pracují.

Vědci současně zjistili, že před rokem 2000 infekce morčat a dalších podobných hostitelů vyvolávaly i zcela nové druhy rodu Trichophyton. Ty však byly mylně považovány za druh T. benhamiae a nikdo se jim dosud detailně nevěnoval. Tyto sesterské druhy T. benhamiae ovšem stále způsobují zhruba pětinu infekcí morčat, králíků a dalších zvířat a bývají nesprávně diagnostikovány jako T. benhamiae. V asijských zemích podle AV představují nejběžnější patogeny. „Popsat nového, klinicky významného houbového patogena je vzácný moment. V této studii se nám podařilo popsat dokonce tři,“ zdůraznil Kolařík.

vlb, ČTK